5 năm, giải cứu hơn 400 con chó

5 năm, giải cứu hơn 400 con chó

Từ năm 2013 cho đến nay, anh Edgardo  Zuniga, 49 tuổi, sống tại Jalisco, Mexico đã rong ruổi trên xe ba gác để cứu những con chó bị bỏ rơi hay bị đánh đập. 

Đọc nhiều nhất