Việt Nam tăng 2 bậc về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Việt Nam tăng 2 bậc về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

 Theo báo cáo vừa được tổ chức WIPO công bố, chỉ số GII năm 2018 của Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí, tăng 2 bậc, lên vị trí 45/126 quốc gia/nền kinh tế được xếp hạng. Thứ hạng này đã cải thiện 14 bậc so với xếp hạng năm 2016. 
Thụy Sĩ dẫn đầu chỉ số sáng tạo toàn cầu

Thụy Sĩ dẫn đầu chỉ số sáng tạo toàn cầu

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và tổ chức INSEAD (The Business School for the World) vừa công bố báo cáo cho biết, Thụy Sĩ dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2012. Như vậy trong hai năm liên tiếp Thụy Sĩ, sau đó là Thụy Điển và Singapore, vẫn giữ được ba ngôi vị đầu tiên trong bảng xếp hạng năm.

Đọc nhiều nhất