Hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Nhằm đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn, với sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp tổ chức tập huấn cơ bản về hành động bom mìn cho 230 cán bộ thuộc các lực lượng quân sự của Bộ Quốc phòng.
Tổ chức phi chính phủ nước ngoài giúp tỉnh Quảng Trị rà phá bom mìn

Gần 95% đất thổ cư tồn lưu bom mìn, vật nổ từ chiến tranh

Ngày 15-8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504) tổ chức hội nghị đánh giá và đề xuất công bố hiện trạng tồn lưu bom mìn, vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam.

Đọc nhiều nhất