Kim loại lỏng dùng để in 3D

Kim loại lỏng dùng để in 3D

Các nhà khoa học Mỹ từ Đại học Oregon đã tạo ra loại kim loại lỏng đặc biệt, có thể sử dụng để in 3D.

Đọc nhiều nhất