Tuần lễ triển lãm sách Nhật Bản

Tuần lễ triển lãm sách Nhật Bản

Kinokuniya là tập đoàn xuất bản lớn của Nhật, thành lập vào năm 1927, hiện có 4.000 nhân viên với 68 nhà sách tại Nhật và 28 nhà sách tại các quốc gia châu Á, Mỹ. 

Đọc nhiều nhất