Uber ngừng cung cấp dịch vụ ở Barcelona

Uber ngừng cung cấp dịch vụ ở Barcelona

Hãng cung cấp dịch vụ xe chung quốc tế Uber ngừng cung cấp dịch vụ taxi tại thành phố Barcelona, miền Bắc Tây Ban Nha, sau khi chính quyền sở tại thông qua quy định giới hạn hoạt động của công ty này trong thành phố. 

Đọc nhiều nhất