Vai trò của giới trẻ trong quản trị di cư toàn cầu

Vai trò của giới trẻ trong quản trị di cư toàn cầu

Tổ chức Di cư quốc tế  đã tổ chức Đối thoại quốc tế về di cư và nhấn mạnh vai trò quan trọng của những người trẻ tuổi trong việc xác định tương lai của quản trị di cư trên toàn cầu. 

Đọc nhiều nhất