Ảnh minh họa. (Nguồn: HTV)

Công chức nào của TPHCM sẽ được thi nâng ngạch?

Nhu cầu đăng ký thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tại TPHCM là 357 người. UBND TPHCM đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, phân bổ chỉ tiêu thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 là 280 chỉ tiêu.


Đọc nhiều nhất