Khó đạt mục tiêu cắt giảm khí thải

Khó đạt mục tiêu cắt giảm khí thải

Theo báo cáo của UNEP, lượng khí nhà kính thải ra môi trường trong năm 2017 đã tăng lên mốc kỷ lục mới là 53,5 tỷ tấn sau 3 năm giảm liên tiếp.

Đọc nhiều nhất