Vải thiều Lục Ngạn bày bán tại hệ thống đại siêu thị Tops (Thái Lan)

Xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam ra toàn cầu

Quỹ Châu Á phối hợp với Trung tâm Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội thảo “Ứng dụng công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc nông sản”, nhằm chia sẻ kết quả của dự án “Hỗ trợ nông sản Việt Nam xây dựng nhận diện thương hiệu toàn cầu”. 
Xây dựng thương hiệu nông sản thực phẩm

Xây dựng thương hiệu nông sản thực phẩm

Kết quả nhiều cuộc khảo sát của Bộ Công thương cho thấy, cả người tiêu dùng trong nước và các thị trường xuất khẩu đánh giá cao sản phẩm nông sản thực phẩm của Việt Nam.

Đọc nhiều nhất