Tạt qua

SGGP

- Có ông cán bộ ở Quảng Bình bị phát giác xài ô tô biển xanh đi đám cưới con của một ông sếp. Ổng biện bạch rằng chuyện đó không cố ý, mà là do đi công tác rồi tiện đường tạt qua. Nghe lọt lỗ tai không?

- Lọt hay không tùy thuộc vào chuyện tai của ai. Nếu là tai của một người cũng tùy tiện xài của công vào việc riêng, chuyện đó sẽ bình thường, chẳng có gì mà ầm ĩ. Họ mặc nhiên coi tài sản công có thể trưng dụng tùy ý phục vụ lợi ích cá nhân. Còn nếu tai là của người dân, thậm chí người dân phải cứu đói, thì nghe mấy thứ này quá chướng.

- Nhưng tại sao lại coi đó là bình thường được? Bộ họ không có miếng sĩ diện nào làm thuốc?

- Vấn đề là nếu một thói quen tệ hại lặp đi lặp lại mà không bị trừng phạt, họ sẽ coi đó là điều đương nhiên. Rồi nếu cấp trên của người làm bậy cũng có thói quen đương nhiên đó, họ sẽ nhanh nhảu bắt chước. Nói rộng ra, đó là sự tệ lậu của thói khinh lờn kỷ cương phép nước. Chỉ cần làm nghiêm tới nơi một vụ, nhiều người sẽ tởn.

- Chắc là sẽ có mối liên quan giữa người quen xài xe công vô việc riêng với những biệt phủ xây lên do tư túi. Bởi khi có cơ hội lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm lợi cho mình, họ sẽ ăn dày. Đến khi bị tổ trác, chỉ cần giả lả nói xạo “tạt qua”!

TƯ QUÉO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Sự kiện vấn đề