MỖI NGÀY MỘT CHUYỆN

Hứa & làm

Ngày đại hội nhiệm kỳ 7 của VFF, những người đứng đầu tổ chức này nêu ra viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai. Từ chuyện tập trung đào tạo trẻ, chăm lo các đội tuyển, tìm nguồn tiền cho VFF hoạt động, rồi mời thầy ngoại, chấp nhận không có thành tích trong vài năm để thu hoạch về lâu dài. Tất nhiên, bóng đá nữ cũng không nằm ngoài những lời có cánh.