QUẦN VỢT

International Premier Tennis League 2014: Nadal rút lui vì vấn đề sức khỏe

Rafael Nadal đã gây ra sự khó xử cho BTC giải đấu International Premier Tennis League 2014 khi bất ngờ quyết định rút lui khỏi International Premier Tennis League 2014 vì vấn đề sức khỏe.