Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2008: Đánh giá đúng sự thật để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

(SGGP).- Ngày 24-12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2008. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chi cho rằng: “Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ về tình hình nội bộ Đảng ta hiện nay, tìm ra các giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, năm qua UBKT các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả hầu hết các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao có trọng tâm, trọng điểm với một khối lượng công việc khá lớn. Tính chất, mức độ của các cuộc kiểm tra sâu sát hơn, quyết liệt hơn ở nhiều cấp, nhiều ngành.

Tổng cộng, trong năm 2008, UBKT các cấp đã kiểm tra 15.934 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và phát hiện 12.107 đảng viên vi phạm các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định (chiếm 75,9% số kiểm tra); trong đó thi hành kỷ luật 6.427 trường hợp (chiếm 53% số vi phạm). UBKT Trung ương đã quyết định theo thẩm quyền đề nghị BCH Trung ương, Bộ Chính trị thi hành kỷ luật đối với 17 trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương và cấp ủy cấp dưới quản lý, trong đó khiển trách 5, cảnh cáo 6, cách chức 5 và khai trừ 1.

Tuy nhiên, theo UBKT Trung ương, công tác kiểm tra vẫn còn dàn trải, tiến hành còn chậm, chưa có trọng tâm, trọng điểm. Việc kiểm tra, giám sát các đối tượng cùng cấp còn ít, còn tình trạng nể nang, né tránh; xử lý vi phạm còn kéo dài, chưa đồng bộ giữa kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính; việc giám sát còn nhiều lúng túng, hiệu quả chưa cao. Công tác tự kiểm tra, tự phê bình còn yếu, bản lĩnh và ý chí chiến đấu của một bộ phận người làm công tác kiểm tra còn thấp, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh...

Hôm nay 25-12, hội nghị tiếp tục làm việc.

Trần Lưu

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự mới

Cải cách hành chính