Triển khai ngay Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phát triển TPHCM đến năm 2020

(SGGP).– “Các cấp ủy, các ngành căn cứ Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể ngay từ quý 4-2012, gắn với việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ của từng Đảng bộ, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị”. Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trong Chỉ thị 07-CT/TU về phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết 16-NQ/TƯ của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020”.

Theo đó, các địa phương, đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: giữ vững ổn định chính trị - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, đặc biệt thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá của TP; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ TPHCM cũng như hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị…

Để thực hiện các nhiệm vụ này, vấn đề trước hết là quán triệt sâu sắc Nghị quyết 16 để tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và nhân dân về thành tựu, vị trí, vai trò của TPHCM; thấy được những khó khăn, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để từ đó nhận thức rõ hơn mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển TPHCM đến năm 2020.

 Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo các cấp, các ngành cần kiểm điểm, liên hệ với tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch, trong đó phân công đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm, đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Gắn thực hiện Nghị quyết 16 với thực hiện Nghị quyết XI của Đảng, Nghị quyết IX của Đảng bộ TPHCM, Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, các nghị quyết, chính sách liên quan đến phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Vùng đô thị TPHCM.

Phát huy tối đa mọi nguồn lực của từng địa phương, đơn vị và của toàn xã hội. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa; tăng cường an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng, TP tập trung thực hiện nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cấp trên; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt và gắn bó mật thiết với nhân dân; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ xuất thân từ công nhân.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khẳng định tầm quan trọng của công tác vận động nhân dân trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; chăm lo xây dựng Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, nòng cốt trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; giải quyết kịp thời các khiếu kiện của nhân dân, không để xảy ra các “điểm nóng”.

Thùy Trang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ngày 20-7, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Khánh thành công trình tri ân chiến sĩ Gạc Ma

Sáng nay, 15-7, tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức khánh thành giai đoạn 1 Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. 

Nhân sự mới

Cải cách hành chính

Từ 1-8, cấp giấy phép xây dựng còn 42 ngày

Quy trình cấp giấy phép xây dựng sẽ được thực hiện cả 3 bước thẩm định cấp phép cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng cùng một lúc, nên thời gian cấp phép xây dựng sẽ giảm từ 122 ngày xuống còn 42 ngày.