Trưởng lão Hòa thượng Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja Nanadhammo viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja Nanadhammo (DANH NHƯỠNG) do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 45, ngày 26-8-2017.

Trưởng lão Hòa thượng Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja Nanadhammo viên tịch

- Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang

- Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

- Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Kiên Giang

- Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Trưởng lão Hòa thượng Agga Maha Saddhamma Jotika Dhaja Nanadhammo (DANH NHƯỠNG)

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Đại biểu Quốc hội Khóa XI, XII, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang từ nhiệm kỳ I - nhiệm kỳ VIII, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Kiên Giang, Trụ trì chùa Rantanaransi (Láng Cát), phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bằng khen của Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang, bằng Tuyên dương Công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 45, ngày 26-8-2017 (nhằm ngày mùng 5 tháng 7 năm Đinh Dậu), tại chùa Rantanaransi (Láng Cát), phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Trụ thế: 88 năm, Hạ lạp: 68 năm.

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 22 giờ 30 ngày 26-8-2017 (ngày mùng 5 tháng 7 năm Đinh Dậu). Kim quan được tôn trí tại chùa Rantanaransi (Láng Cát), phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 27-8-2017 đến hết ngày 31-8-2017 (từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 7 năm Đinh Dậu).

Lễ tưởng niệm được cử hành lúc 7 giờ ngày 1-9-2017 (ngày 11 tháng 7 năm Đinh Dậu), kim quan được phụng tống đến chùa Cà Lang Ông, Tháp 4 vị Sư Liệt sĩ và sau đó đưa kim quan Trưởng lão Hòa thượng về tôn trí tại chùa Rantanaransi (Láng Cát), phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang từ 5 - 10 năm theo nghi thức tang lễ truyền thống bậc Cao Tăng của Phật giáo Nam tông Khmer.

TM BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN NHƠN

Các tin, bài viết khác

Giao thông - Đô thị

Đường vừa thi công xong đã sạt lở

Đường đã thi công xong, chưa bàn giao, nhưng hiện đã có nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó có vị trí đất đá sạt lở dài hơn 100m, đất đá từ mái tràn xuống đường; có chỗ lún sâu cả mét.

Bút Sài Gòn

Tình cờ thôi

- Ở xứ mình thiệt lạ. Biển số xe được cấp là do chủ xe tự bấm để số nhảy ra trong màn hình máy tính ở cơ quan cấp biển. Nhưng toàn xe mắc tiền, siêu xe mới được đeo số đẹp. Chuyện hết sức tài tình là mọi tỉnh thành cả nước đều như vậy. Sao lại có chuyện ngẫu nhiên đồng loạt vậy cà?

Sự kiện vấn đề