Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012: Nhiều trường xét tuyển sau nguyện vọng 1

(SGGPO). – Ngay sau khi Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố điểm sàn Đại học, Cao đẳng năm 2012, nhiều trường đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng (NV) 1 và đồng thời thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 kỳ thi tuyển sinh năm nay.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành công nghệ thực phẩm: 19,5 điểm (khối B) và 17,5 điểm (khối A) kế đến là ngành công nghệ kỹ thuật môi trường: 18 điểm (khối B) và 15 điểm (khối A), ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 17 điểm (khối A), 16,5 điểm (khối A1).

Những ngành như Kế toán, quản lý công nghiệp có điểm chuẩn từ 14 – 16 điểm (khối A, A1). Các ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật ô tô có cùng mức điểm chuẩn: 15,5 điểm (khối A) và 15 điểm (khối A1); ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ may cùng lấy 14,5 điểm (khối A) và 14 điểm (khối A1).

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Công nghệ in, Công nghệ kỹ thuật máy tính có cùng mức điểm chuẩn: 14 điểm (khối A) và 13,5 (khối A1). Ngành Kinh tế gia đình: 14 điểm (khối A, B), Thiết kế thời trang: 18,5 điểm (nhân hệ số môn năng khiếu), Sư phạm tiếng Anh: 22,5 (khối D1).

Hệ cao đẳng các ngành đều có cùng mức điểm chuẩn là 10 điểm (khối A, A1). Trường dành 230 chỉ tiêu xét tuyển sau NV1. 

>> Điểm chuẩn đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) năm nay ngành Báo chí và truyền thông có điểm chuẩn cao nhất: 21,5 điểm; Quan hệ quốc tế: 21 điểm; Du lịch: 20 điểm; Tâm lý học: 19 điểm; Nhật Bản học: 18,5 điểm (D1), 18 điểm (D6); Hàn Quốc học: 18,5 điểm; Đông phương học: 16,5 điểm; triết học: 15 điểm; Văn học, ngôn ngữ học: 20 điểm (nhân hệ số), lịch sử: 19 điểm (C - nhân hệ số), 14,5 điểm (D1); địa lý học: 20 điểm (C - nhân hệ số), 15 điểm (D); quản trị vùng và đô thị: 14,5 điểm (A, A1); 16 điểm (D1); công tác xã hội: 16,5 điểm (C), 15,5 điểm (D); các ngành nhân học, giáo dục học, lưu trữ học, văn hóa học: 15 điểm (C), 14,4 điểm (D1); xã hội học, thư viện thông tin: 14,5 điểm (A, A1, D1), 15 điểm (C); các ngành ngôn ngữ Anh: 28 điểm; ngôn ngữ Nga: 19 điểm (D1), 23 điểm (D2); ngôn ngữ Pháp; ngôn ngữ Trung, ngôn ngữ Đức, ngôn ngữ Tây Ban Nha, ngôn ngữ Ý: 19 điểm (nhân hệ số).

Trường xét tuyển 570 chỉ tiêu bổ sung.

>> Điểm chuẩn trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM điểm chuẩn cao nhất là ngành công nghệ sinh học: 18 điểm ( khối B), 15 điểm (khốiA). Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học: 18 điểm (khối B), 14 điểm (khối A); ngành Thú y và Công nghệ thực phẩm: 15 điểm (khối A), 16,5 điểm (khối B), ngành Kỹ thuật môi trường và Quản lý tài nguyên và môi trường: 14 điểm (khối A), 16 điểm (khối B), Công nghệ thông tin: 13 điểm (khối A), 14 điểm (khối D1), Kinh tế và Quản lý đất đai: 14 điểm; Quản trị doanh nghiệp và kế toán: 14 điểm (khối A), 15 điểm (khối D1). Ngành Kinh doanh nông nghiệp: 13 điểm (khối A), 14 điểm (khối D1). Ngành Ngôn ngữ Anh: 18 điểm (nhân hệ số). Những ngành còn lại điểm chuẩn bằng điểm sàn Đại học. Trường xét tuyển 2.160 chỉ tiêu sau NV1 với điểm xét tuyển bằng điểm sàn.

>> Điểm chuẩn đại học Nông Lâm TPHCM

Điểm chuẩn Trường Đại học Sài Gòn cao nhất là ngành Tài chính ngân hàng: 19 điểm (khối D1), 17,5 (khối A1) và 17 điểm (khối A). Các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán có điểm chuẩn khối A: 18 điểm, khối A1: 17 điểm, khối A: 16,5 điểm. Những ngành còn lại có điểm chuẩn từ 13 – 16 điểm.

Các ngành như Thanh nhạc, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật, Sư phạm tiếng Anh môn năng khiếu và tiếng Anh nhân hệ số 2. 

Những thí sinh dự thi ngành Sư phạm Toán học (D140209) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 15 trở lên được chuyển sang học hệ Đại học ngành Toán ứng dụng (D460112). Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Tiếng Anh (D140231) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 18 trở lên, được chuyển sang học hệ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh (D220201). Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Hóa học (D140212) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 15 trở lên được chuyển sang học hệ  Đại học ngành Khoa học môi trường (D440301). Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Vật lí (D140211) khối A không trúng tuyển, có tổng điểm từ 14,5 trở lên được chuyển sang học hệ Đại học ngành Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông (D440301).

Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Vật lí (D140211) khối A1 không trúng tuyển, có tổng điểm từ 15 trở lên được chuyển sang học hệ Đại học ngành Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông (D440301). Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Vật lí (D140211) khối A không trúng tuyển, có tổng điểm 13,5 hoặc 14 được chuyển sang học hệ Đại học ngành Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử (D440302).

Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Vật lí (D140211) khối A1 không trúng tuyển, có tổng điểm 14 hoặc 14,5, được chuyển sang học hệ Đại học ngành Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử (D440302). Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Âm nhạc (D140221) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 25,5 trở lên, được chuyển sang học hệ Cao đẳng ngành Sư phạm Âm nhạc (C140221). Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Mĩ thuật (D140222) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 24 trở lên, được chuyển sang học hệ Cao đẳng ngành Sư phạm Mĩ thuật (C140222). Thí sinh dự thi ngành Giáo dục Mầm non (D140201) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 15,5 trở lên, được chuyển sang học hệ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (C140201).

Hệ Cao đẳng, ngành Sư phạm Mỹ thuật: 23,5 điểm và Sư phạm Mầm non: 15 điểm. Những ngành còn lại trường sẽ công bố điểm trúng tuyển NV1 và NV2 vào ngày 5-9 -2012.

Trường xét tuyển hơn 2.000 chỉ tiêu sau NV1. Trong đó hệ Đại học: 60 chỉ tiêu cho 2 ngành Khoa học thư viện và Giáo dục Chính trị. Hệ Cao đẳng xét tuyển 2.190 chỉ tiêu với điểm xét tuyển bằng điểm sàn Cao đẳng.

>> Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Kinh tế TPHCM điểm đầu vào của tất cả các ngành là 19 (A và A1). Trường chỉ tuyển sinh nguyện vọng 1.

Trường Đại học Y Dược TPHCM năm nay điểm chuẩn cao nhất thuộc về Y đa khoa 26,5 điểm (B); kế đến là Răng hàm mặt: 26 điểm; Dược học: 25,5 điểm; Y học cổ truyền: 21 điểm; Y học dự phòng: 20 điểm.

Các ngành đào tạo cử nhân: Diều dưỡng: 20 điểm; Y tế công cộng: 18 điểm; Xét nghiệm: 23 điểm; Vật lý trị liệu: 21 điểm; Kỹ thuật hình ảnh: 21 điểm; Kỹ thuật phục hình răng: 21,5 điểm; Hộ sinh: 16,5 điểm và Gây mê hồi sức: 18 điểm.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM điểm trúng tuyển NV1 của các ngành như sau: Sư phạm Toán học: 20 điểm; Sư phạm Tin học:15 điểm; Công nghệ thông tin: 15 điểm; Sư phạm Vật lý: 17.5 điểm; Vật lý học : 15 điểm; Sư phạm Hóa học: 19.5 điểm; Hóa học (Khối A: 15 điểm); (Hóa học Khối B:16.5 điểm);  Sư phạm Sinh học: 15.5 điểm; Sư phạm Ngữ văn: 17.5 điểm; Văn học: 14.5 điểm;  Việt Nam học: 14.5 điểm; Sư phạm Lịch sử: 15.5 điểm; Giáo dục Quốc phòng – An ninh: 14.5 điểm; Sư phạm Địa lý (Khối A: 14; khối C: 15 điểm); Quốc tế học: 14.5 điểm; Giáo dục Chính trị: 14.5 điểm; Quản lý Giáo dục:15 điểm; Tâm lý học: 15.5 điểm; Giáo dục Tiểu học: 17.5 điểm; Giáo dục Mầm non: 17 điểm; Giáo dục đặc biệt: 14.5 điểm; Giáo dục Thể chất: 21 điểm; Sư phạm Tiếng Anh: 30 điểm; Ngôn ngữ Anh: 26 điểm; Sư phạm Song ngữ Nga-Anh:19 điểm; Ngôn ngữ Nga- Anh: 19 điểm; Sư phạm Tiếng Pháp: 19 điểm; Ngôn ngữ Pháp: 19 điểm; Sư phạm Tiếng Trung Quốc: 19 điểm; Ngôn ngữ Trung Quốc 19 điểm; Ngôn ngữ Nhật: 20 điểm.

Lưu ý:- Điểm chuẩn nêu trên đối với các ngành chuyên ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Nhật), đã nhân hệ số 2 môn thi ngoại ngữ và ngành Giáo dục Thể chất đã nhân hệ số 2 môn Năng khiếu thể dục thể thao).

Ngoài ra, trường xét tuyển 1.220 chỉ tiêu sau NV1. Điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn NV1. Các ngành và chỉ tiêu cụ thể như sau: Sư phạm Tin học: 100 chỉ tiêu, Công nghệ thông tin: 100 chỉ tiêu, Vật lý học: 100 chỉ tiêu, Văn học: 100 chỉ tiêu, Việt Nam học: 60 chỉ tiêu, Giáo dục Quốc phòng – An ninh: 120 chỉ tiêu, Giáo dục Chính trị: 80 chỉ tiêu; Quản lý Giáo dục: 40 chỉ tiêu;  Giáo dục đặc biệt: 20 chỉ tiêu; Sinh học: 50 chỉ tiêu; Quốc tế học: 80 chỉ tiêu; SP song ngữ Nga-Anh: 60 chỉ tiêu;  Ngôn ngữ Nga-Anh: 70 chỉ tiêu;  Sư phạm tiếng Pháp: 20 chỉ tiêu; Ngôn ngữ Pháp: 50 chỉ tiêu; Sư phạm tiếng Trung quốc: 30 chỉ tiêu; Ngôn ngữ Trung Quốc: 100 chỉ tiêu; Ngôn ngữ Nhật: 40 chỉ tiêu.

Trường nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 10 – 8  đến hết ngày  5 - 9 - 2012. Trướng chỉ nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi. Những thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển được quyền rút lại hồ sơ trước ngày 5 - 9 - 2012 và không được hoàn lại lệ phí đăng ký xét tuyển.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1. Điểm chuẩn cao nhất năm nay là 16 điểm  (khối A, A1, D1) Kỹ thuật công trình xây dựng, Kế toán, Quản  trị kinh doanh. Những ngành còn lại có điểm chuẩn từ 13 đến 15 điểm. 

Nhà trường xét tuyển bổ sung 1.200 chỉ tiêu hệ đại học và 600 chỉ tiêu hệ cao đẳng (riêng khối H chỉ nhận xét tuyển thí sinh thi tại Trường đại học Kiến trúc TPHCM và Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp (Hà Nội)). Trường nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung từ ngày 21 – 8 đến ngày 5 – 9 - 2012.

Đồng thời, ngày 18 – 8 trường tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh và Ngày hội mở ngay tại cơ sở chính của trường (Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận7, TPHCM). Đây là cơ hội để phụ huynh và thí sinh có thể tham quan cơ sở vật chất, tìm hiểu về điều kiện học tập của các ngành nghề, tham quan ký túc xá và được tư vấn trực tiếp về thông tin xét tuyển bổ sung của trường.

>> Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng

Đại học Ngân hàng TPHCM điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Ngôn ngữ Anh: 20,5 điểm (khối D); tiếp đó là các ngành: Tài chính ngân hàng: 19,5 điểm; Quản trị kinh doanh: 19 điểm; Kế toán: 18 điểm và Hệ thống thông tin kinh tế: 16 điểm.

Hệ cao đẳng trường chỉ xét tuyển ngành Tài chính ngân hàng với điểm chuẩn là 14.

Ngoài ra, trường sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho các ngành hệ thống thông tin quản lý (bậc đại học) và Tài chính ngân hàng (bậc cao đẳng).

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng (NV)1 và thông tin xét tuyển sau NV1. Tất cả các ngành hệ Đại học và Cao đẳng của trường đều có điểm chuẩn bằng điểm sàn Đại học và Cao đẳng năm 2012. Trường điểm nhận hồ sơ xét tuyển sau NV1 cho tất cả các ngành ở hệ Đại học và Cao đẳng với điểm nhận hồ sơ bằng điểm sàn.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 9 – 8  đến hết ngày 30 - 8 -  2012. Hồ sơ gồm bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh Đại học năm 2012, lệ phí xét tuyển là 15.000 đồng, 2 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại. Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp ngay tại trường. Thí sinh có thể theo dõi thông tin trên  website: www.ntt.edu.vn.

>> Điểm chuẩn đại học Nguyễn Tất Thành

Thanh Hùng – S.Nguyên

Các tin, bài viết khác

Giáo dục hội nhập

Đào tạo con người của tương lai

Buổi gặp gỡ giữa GS Paul Kim, Giám đốc phụ trách công nghệ Văn phòng Đổi mới và công nghệ, Phó Hiệu trưởng Trường Giáo dục sau ĐH (ĐH Stanford, Hoa Kỳ), với các chuyên gia giáo dục diễn ra tại TPHCM vào đầu tháng 10-2017 đã khẳng định hướng đi đúng của ngành giáo dục Việt Nam khi đưa mô hình STEM (Science - Technology - Engineering - Math) vào trường học.

Học bổng nguyễn văn hưởng

Trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng năm 2017 cho 135 SV ngành y

Sáng 16-5, tại Tòa nhà Văn hóa Nghiệp vụ Báo Sài Gòn Giải Phóng, Lễ trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng lần thứ 19 - năm 2017 được tổ chức trang trọng. Hơn 900 triệu đồng đã được trao cho 135 sinh viên y khoa.

 

Giải thưởng tôn đức thắng

Long “ong thợ”

Không chỉ bản lĩnh, giàu nghị lực sống, ở Xí nghiệp Bao bì (Tổng công ty Liskin), Nguyễn Thành Long (29 tuổi) còn được đồng nghiệp, bạn bè tin yêu, biết đến như một “chú ong thợ” cần mẫn, siêng năng và rất sáng tạo trong công việc.