Tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động

SGGP
Công ty Điện lực Bình Phú vừa tổ chức buổi bồi dưỡng kiến thức tuyên truyền trực tiếp cho người lao động.

Tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động


Bao gồm hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; xử lý các tình huống sự cố sản xuất; sơ cứu tai nạn lao động. 

Buổi tuyên truyền do báo cáo viên của Phân viện Bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường miền Nam trình bày với hình thức sinh động, tạo sự tương tác và thu hút sự quan tâm. Từ đó nâng cao nhận thức cho người lao động trong việc tìm hiểu, tiếp cận các chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.     

KIM HỒNG

Các tin, bài viết khác