VEC trả lời về việc chậm thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

SGGPO

Ngày 31-10, Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc (VEC) đã lên tiếng về những nội dung liên quan đến báo cáo kiểm toán về hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.


Theo VEC, trong báo cáo của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng giá trị tiết kiệm sau đấu thầu là 4.160 tỷ đồng (giảm 16% giá trị các gói thầu).

Theo giá trị cập nhật gần nhất, tổng mức đầu tư dự kiến sẽ giảm còn khoảng 28.000 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu được duyệt là 34.516 tỷ đồng (giảm hơn 6.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, hiện vẫn còn gần 10% giá trị kiến nghị giảm trừ của kiểm toán chưa được VEC thực hiện.

Cụ thể, KTNN yêu cầu giảm trừ các khoản chi và xử lý tài chính số tiền 410 tỷ đồng nhưng đơn vị mới thực hiện được hơn 378 tỷ đồng. Nguyên nhân là do một số gói thầu chưa có khối lượng thanh toán các hạng mục giảm trừ, VEC sẽ thực hiện ở các đợt thanh toán tiếp theo.

Bên cạnh đó, các kiến nghị về giảm trừ rà phá bom mìn, giải phóng mặt bằng… bị chậm do VEC đang chờ xin ý kiến của các bộ liên quan về định mức, đơn giá nhân công.

Về kiến nghị giảm trừ thuế GTGT, VEC cho biết sẽ tiếp tục thực hiện khi quyết toán hợp đồng.

Về kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại đã nêu trong báo cáo kiểm toán, VEC cho biết đã tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với hàng loạt các chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn, các tập thể, cá nhân có liên quan trong tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với giám đốc, 3 phó giám đốc và 2 trưởng phòng trong việc lập, quản lý hợp đồng và quản lý tiến độ, chất lượng cũng như các thành viên chủ chốt trong đội ngũ tư vấn.

BÍCH QUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất