Vissan phấn đấu đạt doanh thu 4.850 tỷ đồng năm 2019

SGGP
Công ty cổ phần Vissan vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 Năm 2018, tình hình kinh doanh của Vissan gặp nhiều khó khăn do giá heo hơi liên tục tăng. Giá heo hơi mua vào bình quân tăng tới 48,8% so với năm 2017, dẫn đến giá bán thành phẩm tăng, lượng khách hàng giảm. Mặt khác, thị phần thực phẩm tươi sống cũng bị chia sẻ bởi nhiều đơn vị kinh doanh cùng ngành hàng...

Để hạn chế việc tăng giá bán thịt heo, công ty đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, tăng tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, doanh thu năm 2018 của Vissan đạt 4.467 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế đạt 175 tỷ đồng, tăng 6%. Về sản lượng, đối với mặt hàng tươi sống đạt 25.515 tấn, tăng 2%; thực phẩm chế biến đạt 22.660 tấn, tăng 19% so với cùng kỳ.

Theo kế hoạch, năm 2019, Vissan phấn đấu đưa tổng doanh thu lên 4.850 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2018; lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng, tăng 14%. Phấn đấu sản lượng hàng tươi sống đưa ra thị trường đạt 28.090 tấn, tăng 10%; hàng thực phẩm chế biến 24.930 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ 2018.

TƯỜNG DÂN

Các tin, bài viết khác

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Doanh nghiệp phụ trợ - yếu và thiếu

Dù xác định tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu sẽ giúp doanh nghiệp nâng giá trị, tiếp cận với thế giới và thu lợi nhuận cao, nhưng đến nay các nhà đầu tư nước ngoài rất cần doanh nghiệp phụ trợ, mà Việt Nam vẫn không đáp ứng được. 

Phòng cháy chữa cháy