Hỏi - Đáp: Đảng viên dự bị trở thành chính thức
Thứ hai, 19/10/2009, 00:11 (GMT+7)

Đảng viên dự bị là đoàn viên TNCS, sau khi được kết nạp vào Đảng, đoàn viên này không tham gia sinh hoạt Đoàn TNCS và sinh hoạt Đảng cũng không đều. Như vậy có đủ điều kiện được công nhận là đảng viên chính thức không?

Điều 2 Điều lệ Đảng quy định, “đảng viên có nhiệm vụ tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở”; tham gia “sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định”. Điều 45 Điều lệ Đảng còn quy định: “Đoàn viên còn trong độ tuổi Đoàn TNCS phải sinh hoạt và công tác trong tổ chức Đoàn TNCS”.

Như vậy, đảng viên dự bị còn trong độ tuổi Đoàn mà tham gia sinh hoạt Đoàn không đều, nếu không có lý do chính đáng thì chưa đủ điều kiện xem xét công nhận đảng viên chính thức. Nếu tổ chức Đảng và Đoàn TNCS đã giúp đỡ mà không sửa chữa thì chi bộ kiểm điểm, xem xét khuyết điểm nghiêm túc, nếu vi phạm nghiêm trọng thì xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị.

* Đảng viên dự bị có đủ điều kiện chuyển thành đảng viên chính thức, nhưng do hoàn cảnh khách quan mà chi bộ họp chậm và cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định chuẩn y chậm. Như vậy có ảnh hưởng đến thời điểm công nhận đảng viên chính thức không?

*
Điều 1 Điều lệ Đảng quy định: “Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức kết nạp”. Điều 7 của Quy định số 23-QĐ/TƯ ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị quy định về thời điểm công nhận đảng viên chính thức như sau: “Chi bộ phải kịp thời xem xét công nhận chính thức cho đảng viên khi hết 12 tháng dự bị, nếu không đủ điều kiện thì đề nghị lên cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên. Thời hạn từ khi chi bộ có văn bản đề nghị đến khi cấp ủy Đảng có thẩm quyền quyết định công nhận chính thức không quá 30 ngày”.

Đảng viên dự bị đủ điều kiện được công nhận là đảng viên chính thức, dù chi bộ họp chậm, cấp ủy có thẩm quyền chuẩn y chậm, vẫn được công nhận đảng viên chính thức đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị. Căn cứ vào các quy định trên, thời gian họp và chuẩn y của chi bộ, cấp ủy có thẩm quyền trong việc xem xét công nhận đảng viên chính thức, nên không ảnh hưởng đến thời điểm một đảng viên dự bị có đủ điều kiện được công nhận đảng viên chính thức.  

THỦY TRANG (thực hiện)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Xây dựng lực lượng: Bài toán khó của tổ chức Đoàn - Hội   (19/10/2009,00:09)
Các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo  (12/10/2009,00:41)
Hỏi- Đáp: Trên 60 tuổi có được kết nạp Đảng?  (12/10/2009,00:25)
Bố trí lại cán bộ giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ  (12/10/2009,00:18)
Quy định mới về độ tuổi tham gia cấp ủy tỉnh, thành: Ít nhất 15% cán bộ dưới 40 tuổi   (08/10/2009,00:04)
Tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng  (05/10/2009,09:10)
Hỏi - Đáp: Tuyển dụng cán bộ  (05/10/2009,09:08)
Dân vận khéo, việc gì cũng thành công  (05/10/2009,09:05)
Khai trừ, xóa tên đảng viên  (28/09/2009,00:48)
Thí điểm mô hình “một nhà, hai cửa”  (28/09/2009,00:42)