24 giờ - Đường dây nóng

Trụ biển báo sắp ngã. Chân trụ biển báo trạm xe buýt (tuyến 140 đi khu chế xuất Tân Thuận – Phạm Thế Hiển – Phú Định) trước số nhà 1221 đường Phạm Thế Hiển P.5 Q.8 đã bị sét gỉ hơn 2/3.

Trụ nghiêng một bên, chỉ cần cơn gió hay bị tác động bởi một lực hơi mạnh có thể đổ ngã. Bà con cắt hai chữ “sắp ngã” dán lên trụ biển báo để người qua đường và khách đón xe buýt đề phòng.

Đề nghị Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng sớm thay trụ biển báo trạm xe buýt trên. 

N.H.

Các tin, bài viết khác