Trà Vinh

33 tỷ đồng xây dựng khu tránh bão Cung Hầu

(12g).- Đó là số tiền mà tỉnh  Trà Vinh  đầu tư xây dựng khu tránh  bão cho tàu thuyền tại cửa biển Cung Hầu,  huyện Cầu Ngang.

Khu tránh bão rộng  hơn 10ha, ngoài việc nạo vét 1.000m luồng chạy tàu từ sông Cổ Chiên vào, tỉnh xây dựng một cầu tàu cho thuyền neo đậu, xây dựng hệ thống phao tiêu báo hiệu, khu hướng dẫn tàu thuyền các nơi  vào tránh bão... 

Theo thiết kế khu tránh bão, cửa biển Cung Hầu có khả năng  đáp ứng cho 600 tàu thuyền công suất từ 45 đến 500 CV neo đậu an toàn.

Đ.C. - H..L.

Các tin, bài viết khác