Thông quan điện tử ở TPHCM

77 doanh nghiệp được thực hiện thí điểm

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho thông quan điện tử ở Cục Hải quan TPHCM và Hải Phòng đã sẵn sàng, hiện chỉ chờ lệnh từ cơ quan cấp trên. Đây là đợt thông quan điện tử thí điểm, nằm trong dự thảo quy trình thí điểm thủ tục hải quan điện tử được Tổng cục Hải quan xây dựng, lấy ý kiến với các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan và hoàn thiện trình Bộ Tài chính.

Riêng tại TPHCM, 77 doanh nghiệp sẽ được thông quan điện tử, đây là những doanh nghiệp lớn, minh bạch về tài chính và chấp hành tốt pháp luật hải quan.

Kiểm tra hàng hóa các doanh nghiệp

Khi thực hiện thông quan điện tử, doanh nghiệp sẽ khai báo thông tin hàng hóa xuất nhập khẩu đến cơ quan hải quan thông qua hệ thống mạng điện tử. Trung tâm Dữ liệu thông tin Hải quan sẽ tiếp nhận và xử lý dữ liệu đó, sau đó cơ quan hải quan xử lý phân luồng hàng hóa và quyết định hình thức kiểm tra thông quan…

Hồ sơ hải quan điện tử được phân vào 3 luồng, tương ứng với các cấp độ thông quan: luồng xanh (miễn kiểm tra và thông quan ngay), luồng vàng (kiểm tra hồ sơ trước khi thông quan) và luồng đỏ (kiểm tra hàng hóa trước khi thông quan). Sau khi nhận được thông tin phân luồng qua mạng điện tử, hải quan cửa khẩu thực hiện việc kiểm tra hàng hóa và giám sát.

Theo Tổng cục Hải quan, thông quan điện tử sẽ giảm chi phí cho doanh nghiệp, hạn chế tiêu cực và nâng cao hiệu quả lý của cơ quan hải quan, tương thích với hải quan các nước trong khu vực và phù hợp với tiến trình hội nhập. Bên cạnh đó việc quản lý thông tin tập trung sẽ giúp cơ quan hải quan chuyển từ kiểm tra, kiểm soát từng lô hàng sang quản lý toàn bộ thông tin về quá trình hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu thuế.

* Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng vừa có thư gửi các lãnh đạo các bộ, ngành, bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh - thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện chiến lược cải cách thuế. Mục đích nhằm thực hiện tốt chiến chiến lược cải cách thuế đến năm 2010.

Cụ thể như: phối hợp tiếp tục thực hiện tốt và đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế, xã hội đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra, tạo điều kiện tiên quyết để góp phần tăng trưởng bền vững nguồn thu ngân sách nhà nước; tích cực phối hợp triển khai các công việc nhằm tạo môi trường thuận lợi cho công tác thuế, chống thất thu thuế. 

BÁ TÂN - HÀ MY
 

Các tin, bài viết khác