Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm ấm áp nghĩa tình và với lòng biết ơn vô hạn, chúng ta long trọng kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và thành kính báo công lên Bác về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người mà cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố chúng ta đã nỗ lực đạt được. Nhân dịp này, chúng ta hãy cùng hứa với Bác quyết tâm đoàn kết, phát huy mọi sức mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thành công những mục tiêu lớn mà thành phố đề ra, phấn đấu xây dựng thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu thành địa danh mà bất cứ ai cũng mong muốn được đặt chân đến.

Dù Bác đã đi xa, nhưng chúng ta như luôn luôn thấy Bác cùng hiện diện trong những vui buồn lo toan của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Trong mỗi bước chúng ta đi, mỗi việc chúng ta làm như có Bác luôn theo sát, vừa là hiện thân của sự động viên, chở che, vừa là tấm gương đạo đức cho chúng ta soi vào mỗi ngày, để mỗi người trong chúng ta tự biết mình phải sống sao cho xứng đáng hơn với niềm tin yêu của Bác.

Trong một thế giới đầy biến động, khó lường, chúng ta càng thấm thía tư tưởng hòa bình, tư tưởng nhân nghĩa yêu thương con người, yêu thương đồng bào, hết lòng vì nhân dân phục vụ của Bác cao đẹp và ngời sáng biết bao. Đó là những tư tưởng sẽ mãi mãi dẫn lối dân tộc chúng ta tiến về tương lai tươi sáng hơn.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thành phố đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về con đường đất nước đang đi ngày càng được củng cố. Học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác trong hoạt động hàng ngày; trong biểu hiện cụ thể từ hành vi, lời nói, ứng xử chuẩn mực khi giải quyết công việc; trong mối quan hệ thân ái, bao dung với đồng nghiệp và nhân dân. Chính những thay đổi tốt đẹp đó đã góp phần hạn chế các vi phạm pháp luật, có tác dụng ngăn ngừa nhũng nhiễu, ngăn ngừa việc gây phiền hà cho người dân của cán bộ các cấp. Nhiều nơi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành động lực cho những nỗ lực tập thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Có thể nói, mọi biểu hiện tiến bộ trong tác phong làm việc, sinh hoạt, lối sống của cán bộ và nhân dân, đều có dấu ấn đậm nét từ kết quả của việc học tập và làm theo Bác mỗi ngày.

Trong buổi Lễ long trọng này, chúng ta trân trọng vinh danh và biểu dương 157 tập thể và 245 cá nhân có thành tích nổi bật nhất, rõ nét nhất, biểu hiện sinh động kết quả từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016. Đó là những tập thể và cá nhân ở hầu hết các lĩnh vực, có những việc làm thiết thực và hiệu quả hết sức cụ thể. Mỗi tập thể, cá nhân có một cách thể hiện khác nhau về bản lĩnh, tầm nhìn của mình dưới ánh sáng đạo đức, tác phong của Bác. Đó cũng là những tập thể, cá nhân xứng đáng là những gương sáng về lối sống, nề nếp làm việc, thái độ tận tụy trong phục vụ nhân dân. Thành phố của chúng ta thân thiện hơn, hấp dẫn hơn, đáng sống hơn nhờ có sự đóng góp của những tập thể và cá nhân ấy.

Đó là những tập thể có tinh thần đoàn kết, có nền nếp kỷ luật cao, xây dựng được chương trình hành động cụ thể, có kế hoạch rõ ràng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đó là những tập thể quyết liệt đổi mới tư duy hành động, từ lãnh đạo đến nhân viên đều dám cam kết “nói đi đôi với làm”. Đó là những tập thể biết khắc phục hạn chế, vươn lên bằng tinh thần dám nhìn thẳng vào khuyết điểm, cầu thị, chân thành, đề cao thái độ tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Đó là những tập thể biết đặt lợi ích của cộng đồng, của thành phố lên cao nhất. Đó là những tập thể dành nhiều nỗ lực cho việc chăm lo người nghèo, gia đình neo đơn, gia đình chính sách, những bệnh nhân hiểm nghèo, những công dân lầm lỗi, những trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi... Nhiều trong số những tập thể ấy thực sự là hình mẫu đầy cảm động về tình yêu thương con người.

Tôi không đủ thời gian để nói về những cá nhân trong số 245 tấm gương tiêu biểu được vinh danh lần này. Họ là cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo ở các cấp ủy, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà tu hành, những người dân bình thường ở đủ các thành phần và tầng lớp xã hội… Trong cuộc sống họ là những người bình dị, khiêm nhường. Nhưng ở họ có chung một điểm là luôn biết hy sinh bản thân. Thay vì ca thán, họ không ngừng tìm tòi học hỏi, đam mê nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, với tinh thần cao cả là làm cho thành phố này, cuộc sống này và đất nước này mỗi ngày thêm tươi đẹp. Chúng ta tự hào vì có những tập thể và những cá nhân như vậy đang sinh sống, làm việc hàng ngày cùng với chúng ta và làm gương cho chúng ta.

Tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, chúng ta cùng nhớ và thấm thía lời căn dặn của Người: “Một tấm gương sáng có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tôi mong mỗi một gương sáng được biểu dương hôm nay, dù là tập thể hay cá nhân,   dù ở đâu, làm công việc gì, hãy luôn ý thức về phần thưởng cao quý mà nhân dân tặng cho mình để không ngừng phấn đấu, tiếp tục tỏa sáng ra cộng đồng những phẩm chất đẹp đẽ của mình. Chúng ta cần những tấm gương cụ thể, người khác có thể nhìn vào để noi theo, thay vì những lời hô hào chung chung về đạo đức, lối sống. Chúng ta cần những người nói đi đôi với làm, hứa là phải làm với những kết quả thực chất, chứ không cần những lời hay chữ đẹp mãi mãi chỉ biết nằm trên giấy. Theo chính lời dạy của Bác, thì hàng ngàn tấm gương đã được biểu dương từ 2007 đến nay, là hàng triệu trang tuyên truyền sống động, chân thực, giàu tính thuyết phục nhất để cảm hóa mọi người. Nhờ đó, chúng ta tiết kiệm được biết bao thời gian, tiền bạc, công sức cho những công việc hữu ích khác thiết thực phục vụ nhân dân. Đó chính là lòng yêu nước, thương nòi giản dị nhưng vô cùng cao đẹp mà Bác Hồ đã làm gương cho chúng ta trong suốt cả cuộc đời của Người.

Ngày 15/5/2016 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong Chỉ thị, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 6 nội dung lớn. Tôi đề nghị, trên cơ sở kết quả thực hiện Chỉ thị 03, chúng ta cần có những giải pháp hữu hiệu hơn nữa nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị; đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc mà mỗi chúng ta phải làm suốt đời. Nó phải trở thành nhu cầu rèn luyện, nhu cầu tình cảm, nhu cầu tu dưỡng bản thân của mỗi tập thể, cá nhân. Yêu, kính Bác lòng chúng ta sẽ trong sáng và bình yên hơn. Học tập Bác, chúng ta sẽ giầu tình yêu thương đùm bọc hơn. Làm theo Bác chính là cùng nhau gắn kết thành một khối sức mạnh, bao dung và tôn trọng nhau, bền bỉ cộng hưởng sức mạnh để làm những việc ích nước lợi nhà. Chúng ta chờ để được tiếp tục vinh danh nhiều hơn nữa những tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập, rèn luyện, lao động, nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến và hy sinh theo tấm gương của Bác.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhà đầu tư nói gì về bất động sản nghỉ dưỡng “chăm sóc sức khỏe”

Nhà đầu tư nói gì về bất động sản nghỉ dưỡng “chăm sóc sức khỏe”

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng vọt sau đại dịch Covid-19, dẫn dắt thị trường bất động sản sức khỏe “Wellness” tăng trưởng nhanh chóng. Trong xu hướng này, giới tinh hoa bắt đầu săn tìm các biệt thự ven biển có khả năng cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và sức khỏe tinh thần, phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Xây dựng Đảng

Tăng sức chiến đấu cho chi bộ khu phố, ấp

Đến nay, hầu hết các chi bộ cơ quan phường, xã trên địa bàn TPHCM đã giải thể và chuyển đảng viên là cán bộ về sinh hoạt tại chi bộ khu phố, ấp theo Kế hoạch 252 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Việc chuyển cán bộ về sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu phố, ấp đã tạo nhiều thuận lợi trong việc hỗ trợ địa bàn khu dân cư, nhưng cũng dẫn đến không ít khó khăn trong công tác đánh giá, nhận xét cán bộ. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Khai mạc triển lãm sách về biển và hải đảo Việt Nam

Ngày 5-6, tại Khánh Hòa, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật phối hợp Trường Đại học Nha Trang tổ chức triển lãm sách và báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam. Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 (ngày 8-6).

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />