Bán đấu giá cổ phần các công ty cấp nước

Sau khi xác định giá trị doanh nghiệp và lập đề án cổ phần hóa (CPH), với sự cộng tác và tư vấn của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (EABS), đến nay 8 đơn vị thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) gồm 6 chi nhánh và 2 xí nghiệp đều đã có quyết định phê duyệt đề án CPH và chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần (CTCP).

 

Người dân quận 8 mua nước từ bồn cấp nước.

Hiện nay, 6 đơn vị đang chuẩn bị bán cổ phần lần đầu, gồm CTCP Cấp nước Chợ Lớn, CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân, CTCP Cấp nước Gia Định, CTCP Cấp nước Thủ Đức, CTCP Cấp nước Bến Thành và CTCP Cấp nước Nhà Bè. Đây là các đơn vị cung cấp toàn bộ hệ thống nước sạch cho TPHCM.

Ngày 18-3-2006 tại Hà Nội và ngày 20-3-2006 tại TPHCM, EABS đã phối hợp với Sawaco tổ chức giới thiệu rộng rãi cơ hội đầu tư vào các CTCP cấp nước cho các nhà đầu tư.

Qua hai buổi giới thiệu này, cổ phần của các công ty cấp nước được các nhà đầu tư và thị trường đánh giá là loại cổ phiếu ổn định, có tiềm năng và ít rủi ro, thích hợp với các chiến lược đầu tư trung và dài hạn.

Các nhà đầu tư được trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi về tình hình hoạt động, phương án kinh doanh, quy chế đấu giá bán cổ phần... với lãnh đạo Sawaco, ban giám đốc các công ty trực thuộc và đơn vị tư vấn thực hiện CPH trọn gói cho các CTCP cấp nước là EABS.

Được biết, tổng vốn điều lệ dự kiến của CTCP Cấp nước Chợ Lớn là 130 tỷ đồng; Nhà Bè 109 tỷ đồng; Gia Định 95 tỷ đồng; Bến Thành 93,6 tỷ đồng, Phú Hòa Tân 90 tỷ đồng và Thủ Đức 85 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ nhà nước nắm giữ tại các CTCP cấp nước là 51%. Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá của cả 6 đơn vị lần này gần 28 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần và giá khởi điểm 10.500 đồng/cổ phần.

Các nhà đầu tư muốn mua cổ phần của các công ty này có thể đăng ký tại nhiều địa điểm như trụ sở EABS ở TPHCM, văn phòng EABS ở Hà Nội, Trung tâm Giao dịch chứng khoán (TTGDCK) TPHCM và TTGDCK Hà Nội. Hiện nay, thời gian đăng ký mua cổ phần của CTCP Cấp nước Chợ Lớn và Phú Hòa Tân đã hết hạn; chỉ còn CTCP Cấp nước Gia Định và Thủ Đức đến 31-3-2006, CTCP Cấp nước Bến Thành và Nhà Bè đến 11-4-2006.

 

Các tin, bài viết khác