Bán đấu giá văn bản tuyên bố nội chiến Mỹ

Văn bản của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln ký kết chính thức bắt đầu cho cuộc nội chiến Mỹ đang được mang ra bán đấu giá với giá gần 1 triệu USD.

Tài liệu một trang này ký ngày 19-4-1861, cho phép phong tỏa các cảng miền Nam, mà theo quy định của pháp luật quốc tế là một hành động chiến tranh. Tòa án Tối cao Mỹ sau đó xem tài liệu này là biên bản phê chuẩn bắt đầu cuộc nội chiến.

K.MINH

Các tin, bài viết khác