BẢNG VÀNG QUỸ XÃ HỘI - TỪ THIỆN

SGGP
Từ ngày 25-8 đến ngày 07-9-2018  Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp bé Tống Mỹ Anh (18-6): Nguyễn Huỳnh Đức Phú + Đức Phúc (Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ.

Giúp cụ Lê Văn Dung (23-7): Mai Thị Ngọc Ngân (CK): 500.000đ.

Giúp Võ Thanh Dũng (26-7): Thiện Nhơn (Lạc Long Quân, P.8, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Phan Văn Hữu (CK): 400.000đ, Mai Thị Ngọc Ngân (CK): 500.000đ.

Giúp gđ Nguyễn Thị Bích Vân (30-7): Cô Mai (Q. 6 - CK): 100.000đ,

Giúp gia đình Nguyễn Khắc Nguyền (02-8): Chu Nguyễn Mộng Lâm (Q.7): 1.000.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp Nguyễn Thị Bích Chi (06-8): Chu Nguyễn Mộng Lâm (Q.7): 1.000.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ,  Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, cô Dung (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.500.000đ, Cô Mai (Q. 6 - CK): 100.000đ.

Giúp Bùi Văn Sơn (9-8): Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ.

Giúp Võ Thị Tiến (13-8): Nguyễn Lê Minh Nguyệt (Lê Quang Định, P. 7, Q. 1): 500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ,  Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, cô Dung (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.500.000đ, Phan Văn Hữu (CK): 400.000đ, Nguyễn Thị Kim Anh (CK): 3.000.000đ, Cô Mai (Q. 6 - CK): 200.000đ, Mai Thị Ngọc Ngân (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77011 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Trương Ngọc Trâm (16-8): Nguyễn Lê Minh Nguyệt (Lê Quang Định, P. 7, Q. 1): 500.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Phương Thảo + Hoàng (Q. 1): 200.000đ, Thiện Nhơn (Lạc Long Quân, P.8, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Huỳnh Đức Phú + Đức Phúc (Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, cô Dung (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.500.000đ.

Giúp bé Huỳnh Tấn Lạc (20-8): Anh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Nguyễn Thị Nhâm (P. 8, Q. 5): 500.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Phương Thảo + Hoàng (Q. 1): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ,  Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Hoàng Ngân + Hải Đông + Thanh Vân (Q.5): 500.000đ, cô Dung (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức): 1.500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 300.000đ, Nguyễn Lê Minh Nguyệt (Lê Quang Định, P. 7, Q. 1): 500.000đ, Cô Mai (Q. 6 - CK): 100.000đ, Lạc Văn Cường (Bình Thới, P. 14, Q. 11): 500.000đ.

Giúp Lê Thành An (23-8): Anh Thọ (Q.8): 1.000.000đ, Chị Bình (Q. 5): 500.000đ, Anh Hồng (Q. 10): 300.000đ, bé Minh (Q. Bình Thạnh ): 200.000đ, chú Mãnh (Q. 11): 200.000đ, Nguyễn Lê Minh Nguyệt (Lê Quang Định, P. 7, Q. 1): 500.000đ, Chu Nguyễn Mộng Lâm (Q.7): 1.000.000đ, Công ty CP Vận tải - Giao nhận và TM Quang Châu (Phan Văn Trị, P. 12, Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ, Đỗ Văn No (P. 8, Q. 10): 300.000đ, Cô Trâm (Ấp Chánh 1, Tân Xuân, Hóc Môn): 500.000đ, Phương Thảo + Hoàng (Q. 1): 200.000đ, anh Dân (Q.5): 300.000đ, Đào Thị Thu Hai (Yết Kiêu, TP. Long Xuyên, An Giang): 200.000đ, Thiện Nhơn (Lạc Long Quân, P.8, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP. 4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, bà Đỗ Kim Dung (Mạc Thị Bưởi, Q. 1): 500.000đ, Cô Mỹ Dung (Công ty May thêu - KCN Sóng Thần): 500.000đ, Phương Thảo + Hoàng (Q.1): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Hoàng Ngân + Hải Đông + Thanh Vân (Q.5): 500.000đ, Đỗ Thị Ngọc Hạnh (Nguyễn Đình Chiểu, P. 2, Q. 3): 2.500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 300.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Nguyễn Thị Hoa (CK): 2.000.000đ, Lê Thanh Hiền + Phạm Phương Thụy (CK): 700.000đ, Phan Văn Hữu (CK): 400.000đ, Lê Thị Hương (CK): 1.000.000đ, Lê Phương Dung (CK): 1.000.000đ, Cô Mai (Q. 6 - CK): 100.000đ, Nguyễn Minh Tú (CK): 2.000.000đ, Mai Thị Ngọc Ngân (CK): 500.000đ, Thái Hồng Lan (CK): 500.000đ, Lý Huỳnh Tấn Lộc - Diệu Trang (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số…56731 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 77011 (CK): 500.000đ, Dương Quốc Hùng (CK): 1.000.000đ, Lạc Hùng (Bình Thới, P. 14, Q. 11): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Đức Phú (27/8): Nguyễn Hoài Nam (Q. 3): 200.000đ, Anh Hồng (Q. 10): 500.000đ, chú Mãnh (Q. 11): 200.000đ, Hồng Đăng (Q. Bình Thạnh): 200.000đ, Bùi Văn Cao Khang (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Chu Nguyễn Mộng Lâm (Q.7): 1.000.000đ, Từ Xú (P. 10, Q. 5): 300.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Phương Thảo + Hoàng (Q. 1): 200.000đ, anh Dân (Q.5): 300.000đ,Lê Thị Yến (Nguyễn Tri Phương, P. 7, Q. 5): 300.000đ, Lê Thị Bé (Q. 12): 100.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, ông bà Năm (Q. Tân Bình): 1.200.000đ, Đoàn văn Mốt (Q. 8): 500.000đ, bà Đỗ Kim Dung (Mạc Thị Bưởi, Q. 1): 500.000đ, Cô Mỹ Dung (Công ty May thêu - KCN Sóng Thần): 500.000đ, Phương Thảo + Hoàng (Q.1): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Hoàng Ngân + Hải Đông + Thanh Vân (Q.5): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 300.000đ, Lê Nhơn (Q. 8): 200.000đ, Nguyễn Lê Minh Nguyệt (Lê Quang Định, P. 7, Q. 1): 500.000đ, Võ Thị Thanh Tâm (CK): 300.000đ, Mai Thị Ngọc Ngân (CK): 500.000đ, Thái Hồng Lan (CK): 500.000đ, Hà Bội Thi (CK): 1.000.000đ, Vũ Ngọc Minh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77011 (CK): 500.000đ.

Giúp ông Phan Nhất Long (30-8): Bạn đọc (P.8, Q. 3): 200.000đ, Đoàn văn Mốt (Q. 8): 500.000đ, cô Thanh Vân (Q. 11): 500.000đ, Nguyễn Huỳnh Đức Phú + Đức Phúc (Q. Bình Thạnh): 2.000.000đ, Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Phương Thảo + Hoàng (Q.1): 200.000đ, Hoàng Ngân + Hải Đông + Thanh Vân (Q.5): 500.000đ, cô Huệ (Q. 3): 1.000.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 300.000đ, Nguyễn Lê Minh Nguyệt (Lê Quang Định, P. 7, Q. 1): 500.000đ, Trần Hữu Nghĩa (CK): 1.000.000đ, Lê Anh Thư - Cô Thủy (CK): 2.000.000đ, Phan Trung Hậu (145 Ỷ Lan, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP.HCM): 450.000đ, Bạn đọc TK số… 77011 (CK): 500.000đ.

Giúp bé Nguyễn Đức Chí Thiện (03-9): bà Nguyễn Thị Ba (đường 3/2, P.8, Q.10): 500.000đ, Hoàng Ngân + Hải Đông + Thanh Vân (Q.5): 500.000đ, chú Định (Q. 1): 500.000đ, Đỗ Thị Ngọc Hạnh (Nguyễn Đình Chiểu, P. 2, Q. 3): 2.500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 300.000đ, cô Hạnh (CK): 300.000đ, Trang Lê (CK): 1.000.000đ, Huỳnh Tấn Thành (CK): 3.000.000đ, Trần Thị Doãn Trinh (CK): 5.000.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Nguyễn Đức Hào (Bà Hạt, P. 6, Q. 10): 1.000.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Bạn đọc TK số… 77011 (CK): 500.000đ, Lạc Văn Cường (Bình Thới, P. 14, Q. 11): 500.000đ.

Giúp bà Ngô Thị Hạnh (06-9): Bạn đọc: 250.000đ, bạn đọc (Q. 1): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số… 39808 (CK): 300.000đ, Lạc Hùng (Bình Thới, P. 14, Q. 11): 500.000đ, Chú Định (Q.1): 500.000đ.

Giúp Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật - mồ côi Thị Nghè: Kiều Phan (Q. Gò Vấp): 1.000.000đ, Trần Thanh Thảo (Q.5): 2.000.000đ, Trần Thanh Thảo (Q.5), Trương Nguyên Tuệ (Q. Tân Bình): 200.000đ, Nguyễn Văn Dũng + Nguyễn Thị Cẩm Vân (Q. 8): 100 USD, chị Quỳnh Phương (Q. Thủ Đức): 500.000đ, Phan Thị Huỳnh Nga (Sở Xây Dựng): 300.000đ, Đoàn Hiệp (Báo SGGP): 500.000đ, Ngô Thị Hồng Loan (1.500.000đ), Brian Ninh (Oregon, USA): 500 USD, Hồ Thị Việt Hà (Sydney, Australia): 10.000.000đ, Huỳnh Thanh Trúc và các em (Q. 12): 4.652.000đ, Thanh Hiền (Oregon, USA): 100 USD, Viên An (Maryland, USD): 2.000.000đ, Thu Đinh (Brisbane, Australia): 2.000.000đ, Phan Nữ Thanh Nga (Montréal, Canada): 1.700.000đ, Võ Kim Chi (Chi Tang - Boston, Massachusetts, USA): 1.163.000đ, Đoàn Lê Giang (Trường ĐHKHXH NV TPHCM): 1.000.000đ, Nguyễn Kim Thuận (Q.8): 1.000.000đ, Phạm Thị Ngọc Dung (Q. 8): 1.000.000đ + 265 lồng đèn, Bùi Thúy Hợi (Q. 8): 500.000đ, Lê Vũ Tuấn (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp): 500.000đ, Phạm Sơn Phú (Q.5): 500.000đ, Đặng Hữu Vinh (Q. 4): 500.000đ, Trần Khanh (H. Vĩnh Cửu, T. Đồng Nai): 500.000đ, Đỗ Thị Huyền Chi (TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam): 500.000đ, Nguyễn Thị Minh Thảo (Q. 8): 500.000đ, Lê Thị Thu Hồng (Q. 8): 500.000đ, Nguyệt Quỳnh (Q. 11): 300.000đ, Ngô Trọng Bình (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang): 300.000đ, Phan Thị Thu Hường (Bến Cát, Bình Dương): 300.000đ, Đỗ Thanh Khang (TP Vũng Tàu, t. Bà Rịa - Vũng Tàu): 200.000đ, Bích Thủy (Q. 8): 200.000đ, Trương Quyên (BQL Đường sắt Đô thị TPHCM): 200.000đ, Nhà báo Trần Yên (báo SGGP): 1.000.000đ.

Giúp Bếp ăn từ thiện Bão Hòa (P. Đa Kao, Q.1): Lý Huỳnh Tấn Lộc - Diệu Trang (CK): 500.000đ.

Giúp Quỹ người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội Từ Thiện Báo SGGP: Hoàng Khoa (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Hà Trí Luân (Tôn Thất Tùng, Q.1): 1.000.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện + Quỹ Từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 4.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

 

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ liên quan đến vụ việc

Doanh nhân bị giật nợ đi báo công an, trở thành… tù nhân!

Bán nhà xưởng, dù chưa nhận được tiền đã bị bên mua sang tên toàn bộ tài sản. Có nguy cơ mất của, bà Nguyễn Thị Hoài Anh đến Công an Tiền Giang tố cáo, bỗng dưng bà bị bắt vì tội “trốn thuế” về hoạt động mua bán này.

Địa chỉ cần giúp đỡ

Con nhà nghèo mắc bệnh nan y

Cháu Trần Văn Nhớ (ảnh - 9 tuổi, con anh Trần Thanh Việt và chị Trần Thị Nương ở ấp 1, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) đang học lớp 2 thì bị khối u trong thận. Thế là việc học phải dừng lại để cháu lên TPHCM chữa bệnh.

Bạn đọc tiếp sức

Trao tiền bạn đọc giúp mẹ con chị Thoa

Đại diện Báo SGGP vừa trao 31,5 triệu đồng của bạn đọc giúp gia đình chị Nguyễn Kim Thoa (ở ấp 9, xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), nhân vật trong bài viết Mẹ mang thai, gian nan nuôi con bệnh ung thư máu.