Bảng vàng Quỹ Xã hội – Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

SGGP
Từ ngày 11 đến ngày 17-11-2021, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau: 

Giúp bé Trần Nguyễn Bảo Ngọc HCCG 21-77 (16-11): Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 10568 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 52310 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 80208 (CK): 110.000đ, Bạn đọc TK số… 88888 (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, ông Dung - 279/5 Huynh Van Banh- Q.  Phu Nhuan (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Tong Tran Nguyet Yen (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 89649 (CK): 100.000đ.

Giúp gđ. anh Lê Duy Quỳnh HCCG 21-76 (12-11): Nguyễn Ái Việt (Q. 5): 3.000.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Le Dinh Nghia Nam (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, LPT (CK): 130.000đ, Bạn đọc TK số… 21011 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 31729 (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 65696 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ.

Giúp bé Dương Nguyên Khang HCCG 21-75 (09-11): Nguyễn Ái Việt (Q. 5): 1.000.000đ, Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q. 3): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Nguyen Phuc Diem (CK): 100.000đ, Nguyen Tuyet Vinh (CK): 500.000đ, bạn đọc TK số… 36117 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 00001 (CK): 300.000đ, Nguyen Ba Thi (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 69497 (CK): 6.200.000đ, Bạn đọc TK số… 68357 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 51016 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 03966 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, LPT (CK): 65.000đ, Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 200.000đ, Nguyen Cong Sinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số… 52310 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 78256 (CK): 300.000đ.

Giúp anh Nguyễn Xuân Soa HCCG 21-74 (06-11): Nguyễn Ái Việt (Q. 5): 1.000.000đ, Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q. 3): 500.000đ, Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Nhóm Viên gạch nhỏ (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, LPT (CK): 65.000đ, Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Diệp HCCG 21-73 (2-11): Bà Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Q. 3): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, LPT (CK): 65.000đ, Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 200.000đ, Tran Thi Thoan (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Nguyễn Phúc Thịnh HCCG 21-72 (29-10): Tăng Nguyệt Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 250.000đ, Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 11957 (CK): 30.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ.

Giúp bà Trần Thị Trúc HCCG 21-71 (26-10): Bạn đọc TK số… 70014 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Nguyễn Doãn Cửu HCCG 21-70 (22-10): Nguyễn Ái Việt (Q. 5): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Trần Gia Bảo HCCG 21-69 (19-10): Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Hồ Văn Tới HCCG 21-68 (8-10): Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ.

Giúp bà Trần Thị Lự HCCG 21-67 (4-10): Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Bùi Thông Nhật Quang HCCG 21-66 (24-9): Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ.

Giúp bé Nguyễn Khánh Duy HCCG 21-65 (21-9): Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ.

Giúp em Bùi Thị Huyền Trang HCCG 21-64 (16-9): Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Ánh HCCG -63 (14-9): Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Thành Phong HCCG 21-62 (10-9): Bạn đọc TK số… 77658 (CK): 500.000đ.

Giúp gđ. chị Lê Thị Yến HCCG 21-54 (10-8): Le Thanh Hai (CK): 100.000đ.

Giúp Quỹ từ thiện Báo SGGP: Thu Trang (TTPH Báo SGGP): 1.000.000đ, Nguyen Huu Phai (CK): 100.000đ, Linh Du Tuan (CK): 2.000.000đ, Leon Hinh (CK): 200.000đ, Nguyen Thuy Linh (CK): 500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Các tin, bài viết khác

Địa chỉ cần giúp đỡ

Anh thợ nghèo bị lửa bỏng toàn thân

Một ngày cuối năm 2021, đang làm thuê cắt gỗ keo rừng trồng cho một người dân trong làng, anh Huỳnh Ngọc Thuận (30 tuổi, thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) không may bị lửa lớn bốc lên từ bình xăng máy cưa gây bỏng nặng toàn thân.

Bạn đọc tiếp sức