Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ 25-4 đến 8-5)

SGGPO
Từ ngày 25-4 đến ngày 8-5-2020, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Minh (17-2): Lê Thị Nguyệt (Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1): 300.000đ.

Giúp chị Phạm Thị Thu Hà (20-2): Bạn đọc Nguyễn Minh Sơn (P. 14, Q. Bình Thạnh): 500.000đ.

Giúp cụ Trương Văn Vinh (24-2): Bạn đọc TK số… 61017 (CK): 3.000.000đ.

Giúp bé Trần Hoàng Quân (27-2): Chị Hiền (ấp Võ Dõng 3, Gia Kiệm, Đồng Nai): 100.000đ, Bạn đọc (H. Nhà Bè): 1.000.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Bảnh (12-3): Bạn đọc TK số… 68813 (CK): 1.000.000đ.

Giúp Nguyễn Quan Vinh (16-3): Lưu Thị Kim Thanh (P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ.

Giúp gia đình anh Trần Văn Sơn (19-3): Lưu Thị Kim Thanh (P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Bạn đọc Nguyễn Minh Sơn (P. 14, Q. Bình Thạnh): 500.000đ.

Giúp gia đình chị Lê Thị Hà (23-3): Lê Thị Nguyệt (Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1): 300.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ.

Giúp bé Lê Nguyên Thùy Dương (26-3): Lưu Thị Kim Thanh (P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp vợ chồng ông Trần Quỳnh (30-3): Lưu Thị Kim Thanh (P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp cụ bà Nguyễn Thị Huê (02-4): Cô Dung (Hiệp Bình Phước – Thủ Đức): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Đoàn Ngọc Quang + Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Tăng Ngọc Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Phan Anh Cương (06-4): Cô Dung (Hiệp Bình Phước – Thủ Đức): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Đoàn Ngọc Quang + Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Tăng Ngọc Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ,

Giúp ông Nguyễn Văn Liên (09-4): Cô Dung (Hiệp Bình Phước – Thủ Đức): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Đoàn Ngọc Quang + Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Tăng Ngọc Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Lưu Thị Kim Thanh (P. 11, Q. Phú Nhuận): 200.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Quang An (CK): 200.000đ.

Giúp anh Đinh Văn Tan (13-4): Cô Dung (Hiệp Bình Phước – Thủ Đức): 1.000.000đ, Cô Hải (Q. Tân Bình): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Đoàn Ngọc Quang + Đoàn Thị Kim Phượng (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Tăng Ngọc Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Bà Phan Thi Huu Thang (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Quang An (CK): 150.000đ.

Giúp ông Võ Minh Cảnh (16-4): Cô Dung (Hiệp Bình Phước – Thủ Đức): 1.000.000đ, Cô Hải (Q. Tân Bình): 500.000đ, Bạn đọc (Quận 1): 1.000.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Lê Thị Nguyệt (Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1): 300.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Ngọc Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Bạn đọc Nguyễn Minh Sơn (P. 14, Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Bạn đọc P. 12, Q. 4 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Phuong (CK): 1.000.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Ông Vo Van Thuong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 31047 (CK): 800.000đ, Nguyen Quang An (CK): 150.000đ.

Giúp anh Phạm Thanh Nhựt (19-4): Cô Dung (Hiệp Bình Phước – Thủ Đức): 1.000.000đ, Cô Hải (Q. Tân Bình): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Lê Thị Nguyệt (Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1): 300.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, bé Phương Thảo (Q. 4): 500.000đ, Bạn đọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Ngọc Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Ông Lương Phú Lễ (Trần Bá Giao, P. 5, Q. Gò Vấp): 250.000đ, Bạn đọc P. 12, Q. 4  (CK): 300.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Song Hai (CK): 1.000.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Ông Vo Van Thuong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 26677 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 31047 (CK): 800.000đ.

Giúp bé Lê Gia Huy (23-4): Cô Hải (Q. Tân Bình): 500.000đ, Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, bà Dương Thị Thật (P. 5, Q. 3): 100.000đ, Bạn đọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Ngọc Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Ông Lương Phú Lễ (Trần Bá Giao, P. 5, Q. Gò Vấp): 250.000đ, Đức Thủy (Q. Bình Chánh): 1.000.000đ, Tran Van Thong (CK): 1.000.000đ, Nguyen Tri Cam (CK): 300.000đ, Bạn đọc P. 12, Q. 4 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số… 91427 (CK): 100.000đ, Cao Van Tuan (CK): 1.000.000đ, Chu Hung (CK): 300.000đ, Song Hai (CK): 1.000.000đ, Luong Duc De (CK): 300.000đ, Ông Vo Van Thuong (CK): 500.000đ, Huynh Thi Cam Thu (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số… 77015 (CK): 1.000.000đ, Nhóm Viên Gạch Nhỏ (CK): 50.000đ, Nguyễn Mẫu Thiên Ân – Q. Gò Vấp (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 77319 (CK): 200.000đ.

Giúp bé Võ Thị Thủy Tiên (4-5): Chú Định (Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Gia đình Huỳnh Khương Hồng Vân (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, bà Dương Thị Thật (P. 5, Q. 3): 100.000đ, Bạn đọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Tăng Ngọc Anh (Chu Văn An, P. 1, Q. 6): 200.000đ, Ông Lương Phú Lễ (Trần Bá Giao, P. 5, Q. Gò Vấp): 250.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Tran Thi Tuy (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Le Thi Thu Hong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 96063 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 73417 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Hong Thang (CK): 200.000đ, Nhóm Viên Gạch Nhỏ (CK): 50.000đ.

Giúp bé Quách Khả Hân (7-5): Ông Lương Phú Lễ (Trần Bá Giao, P. 5, Q. Gò Vấp): 250.000đ, Đức Thủy (Q. Bình Chánh): 1.000.000đ, Bùi Văn Cao Khang (Q. Bình Thạnh): 1.000.000đ, Thái Công Minh (Võ Văn Kiệt, Q. 1): 300.000đ, Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 64314 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số… 36934 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 64864 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Nguyen Vu Toan (CK): 3.000.000đ, Vu Thi Thu Huong (CK): 3.000.000đ, Nguyen Tri Cam (CK): 300.000đ.

Giúp bếp ăn từ thiện BV Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.500.000đ.

Giúp Quỹ Từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.00.000đ, Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 900.000đ.

Giúp Quỹ bệnh nhi nghèo TP: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.300.000đ.

Giúp Bếp ăn Người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.300.000đ.

Ủng hộ người nghèo tại Huyện Ba Tơ và Thị trấn Ba Tơ (Quảng Ngãi): ông bà Mai Thị Kim Yến (Phan Văn Hớn, Tổ 1, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn): 10.000.000đ.

Giúp Quỹ XH Từ thiện Báo SGGP: Hoàng Khoa (Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Hoang Thi Quy (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 09247 (CK): 100.000đ, Phan Thi Tuyet Hong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số… 19385 (CK): 1.000.000đ.

Giúp Trung tâm nuôi dưỡng người già Thạnh Lộc: Chu Lệ Uyên (Canada): 5.000.000đ.

Giúp Quỹ phòng chống dịch Covid 19: Gia đình ông Phạm Minh Sơn (Quận 1): 1.000.000đ, Nhà thiết kế Sĩ Hoàng (Q. 1): 1.000.000đ, KHCN Dao Thi Thu Hang (CK): 250.000đ.

Giúp Quỹ phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn: KHCN Dao Thi Thu Hang (CK): 250.000đ, Tập thể học viên MBA27 CFVG TP.Hồ Chí Minh (CK): 3.500.000đ.

Ủng hộ chương trình tặng võng cho BĐBP phòng, chống dịch Covid-19: Truong Thi My Chau (CK): 2.500.000đ, HDBANK CN Sai Gon (CK): 25.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Địa chỉ cần giúp đỡ

Ngư dân nghèo gặp nạn

Anh Hồ Văn Tới (sinh năm 1967, ngụ tại 159/3 ấp An Hòa, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, Bến Tre), làm thuê cho chủ tàu biển để lo cho gia đình. Mỗi chuyến đi, tàu lênh đênh ngoài biển 3 tháng mới vào bờ. 

Bạn đọc tiếp sức

Hơn 51 triệu đồng giúp 3 gia đình khó khăn ở Hà Tĩnh

Ngày 6-8, đại diện Báo SGGP tại miền Trung phối hợp với UBND xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 13,1 triệu đồng cho gia đình ông Lê Vạn Hiệu (56 tuổi, trú tại thôn Thái Xá 2).