Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP từ ngày 26-7 đến ngày 1-8

Từ ngày 26-7 đến ngày 1-8-2019, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:
Giúp bà Nguyễn Thị Lai (25-4): Bạn đọc -Quận 11 (CK): 1.000.000đ.
 Giúp 2 bé Tài + Lộc (3-6): Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Thúy Hồng Vy (17-6): Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ.

Giúp Nguyễn Thị Chơi (20-6): Cô Hương (T. Bình Dương): 200.000đ.

Giúp bé Hồ Nguyễn Minh Thư (24-6): Cô Hương (T. Bình Dương): 200.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Chút (27-6): Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ.

Giúp Võ Thị Thùy Hiền (1-7): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ, Anh Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bé Trần Ngọc Minh Khoa (4-7): Anh Hung (CK): 200.000đ.

Giúp anh Lê Đức Dũng (8-7): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, H. Thủ Đức): 1.500.000đ, Cô Hương (T. Bình Dương): 200.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ, Anh Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bé Diệp Minh Hoàng (11-7): Đoàn Thị Kim Ngọc (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Nguyễn Mộng Lâm (Quận 7): 700.000đ, Nguyễn Văn Tư (49 Lam Sơn, Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ, Anh Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bé Lê Diễm Hương (15-7): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Nguyễn Mộng Lâm (Quận 7): 700.000đ, Cô Hương (T. Bình Dương): 200.000đ, ông Nguyễn Đạo Lâm + bà Vương Thị Tý (Điện Biên Phủ, P. 11, Q. 10): 500.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ, Anh Hung (CK): 200.000đ.

Giúp bà Mai Thị Mãn (18-7): Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, H. Thủ Đức): 1.500.000đ, Nguyễn Văn Tư (49 Lam Sơn, Q. Phú Nhuận): 500.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ, Bạn đọc TK số...78888 (CK): 1.000.000đ, Anh Hung (CK): 200.000đ .

Giúp bà Nguyễn Thị Huệ (22-7): Đào Thị Tố Nga (Q.3): 2.500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, Đoàn Thị Kim Phượng + Đoàn Ngọc Quang (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 300.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, H. Thủ Đức): 1.500.000đ, Cô Hương (T. Bình Dương): 200.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ, Anh Hung (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình anh Hiệp - chị Hạnh (25-7): Lê Thị Phương Thanh + bé Huy Anh (Úc): 400.000đ, Cửa hàng Phương Bằng (366 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình): 400.000đ, Bạn đọc (Q. 3): 500.000đ, Đào Thị Tố Nga (Q.3): 2.500.000đ, Phan Thị Kim Dung (KP.4, P. 9, Q. Tân Bình): 200.000đ, các con ông bà Phạm Văn Sâm (Q. 11): 1.500.000đ, Bạn đọc (chuyển bưu điện): 500.000đ, chú Định (Q. 1): 500.000đ, Bạn đọc: 250.000đ, Cô Dung (Hiệp Bình Phước, H. Thủ Đức): 1.500.000đ, Nguyễn Thị Bê (Q. 10): 300.000đ, Cao Thị Hảo (Hai Bà Trưng, Q. 3): 600.000đ, Cô Hương (T. Bình Dương): 200.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phạm Thị Nam (Q. 1): 200.000đ, Trần Hải Châu (CK): 200.000đ, Nguyễn Thị Thu Quyên (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 70011 (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số... 19026 (CK): 500.000đ, Lê Văn Anh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số...13627 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số...79011 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số...91008 (CK): 1.000.000đ, Mai Sơn (CK): 1.000.000đ, Huỳnh Tấn Thành (CK): 2.000.000đ, Nguyễn Vũ Toàn (CK): 2.000.000đ, Lê Ngọc Hồng (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số... 99894 (CK): 200.000đ, Lê Công Khôi Anh- Hưu trí KP. 5, P. An Phú, Q. 2 (CK): 200.000đ, Võ Thị Ngân- Nguyễn Mẫu Thiên Ân (CK): 500.000đ, Anh Hung (CK): 200.000đ, Nhom Vien Gach Nho (CK): 50.000đ, Le Thi Minh Nguyet (CK): 500.000đ, Nguyen Hoang Duy (CK): 500.000đ. 

Giúp ông Lê Văn Luyện (29-7): chú Định (Q. 1): 500.000đ, Nguyễn Mộng Lâm (Quận 7): 600.000đ, Chu Lệ Uyên (Canada): 3.000.000đ, Đỗ Văn No (Q. 10): 300.000đ, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 1.000.000đ, Phạm Thị Nga (Trần Quý, Q. 11): 1.000.000đ, Chú Lê (Gò Vấp): 250.000đ, Bạn đọc TK số...30003 (CK): 200.000đ, Vũ Ngọc Nam (CK): 500.000đ, Lê Ngọc Hồng (CK): 3.000.000đ, Anh Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số...24446 (CK): 700.000đ.

Giúp gia đình chị Nguyễn Thị Nga (1-8): Chú Lê (Gò Vấp): 250.000đ, Nguyễn Thị Ba (đường 3/2, P. 8, Q. 10): 500.000đ, Trần Nguyễn Ngọc Linh (Nguyễn Ngọc Phương, P. 19, Q. Bình Thạnh): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 896063 (CK): 100.000đ, Mai Thi Thu (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số...10019 (CK): 300.000đ, Bui Thi Thuy Hoa (CK): 100.000đ, Tran Pham Thuy Trang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số...70007 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thu Ha (CK): 200.000đ, Nguyen Hoang Duy (CK): 500.000đ, Phan Hue Phuong (CK): 500.000đ, Nguyen Khanh Linh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 797327 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số...938645 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Minh Thuy (CK): 500.000đ, Nguyen Do Huy Hoang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 80498 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số... 00104 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số... 38774(CK): 300.000đ, Nguyen Cong Thang (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số... 71877 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 60066 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Ngoc Cat (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 78854 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số... 00137 (CK): 500.000đ, Vuong Ngoc Cuc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số... 78854 (CK): 800.000đ, Bạn đọc TK số... 21955 (CK): 1.000.000đ, Dinh Thi Thu Phuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số... 01001 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số... 81999 (CK): 300.000đ, Do Thi Tuyet (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số... 88888 (CK): 200.000đ.

Giúp Quỹ Xã hội -Từ thiện Báo SGGP: Minh Triết (Q.10): 2.000.000đ, Dam Tuan Anh (CK): 200.000đ.

Giúp Bếp ăn Từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ, Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ Từ thiện BV Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Thành Nam (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q. 1): 2.000.000đ.

Giúp Quỹ Bệnh Nhi bệnh viện Ung bướu TPHCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.   

Giúp Bếp ăn người già neo đơn TP. HCM: Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ, Kỹ thuật Viễn Đông (3A Đặng Tất, P. Tân Định, Q.1): 500.000đ.

Giúp Trung tâm nuôi dưỡng người già Thạnh Lộc: Chu Lệ Uyên (Canada): 4.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cám ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

 

 

 

BAN CÔNG TÁC BẠN ĐỌC – CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI

Các tin, bài viết khác

Địa chỉ cần giúp đỡ

Bé gái 2 tuổi mong được cứu đôi mắt

Hơn 1 năm trước, mắt phải của bé Trình Hà Anh (2 tuổi, ảnh), con anh Trình Văn Quyết và chị Hoàng Thị Oanh (26 tuổi, ở thôn 2, làng Đông Thành, xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bỗng dưng bị lòa hẳn sau một đêm ngủ dậy.

Bạn đọc tiếp sức

46 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi ung thư mắt

Ngày đầu năm mới, chị Phạm Thị Thiên Nga (ở 23/423 đường Chi Lăng, phường Phú Hậu, tỉnh Thừa Thiên - Huế) không khỏi bất ngờ và xúc động khi cầm trên tay 46 triệu đồng bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ con gái mình là bé Lê Thị Như Ý.