Bảo hiểm AAA chia sẻ rủi ro với khách hàng trong đại dịch cúm A/H1N1

Công ty CP Bảo hiểm AAA quyết định hỗ trợ chi phí cho tất cả đối tượng khách hàng tham gia Bảo hiểm Du lịch Toàn cầu kể từ ngày 22-06-2009, nhằm góp phần chia sẻ rủi ro khách hàng có thể gặp phải do đại dịch cúm A/H1N1 trong suốt chuyến đi nước ngoài. Cụ thể, ngoài chi phí y tế liên quan đến cúm A/H1N1 đã được chi trả bởi Chính phủ nước sở tại thì khi về đến Việt Nam, khách hàng sẽ được nhận hỗ trợ từ Bảo hiểm AAA.

Mức hỗ trợ từ 100 đến 400 USD (tùy theo hạng Bảo hiểm lựa chọn) đối với khách hàng bị cách ly kiểm dịch do nghi nhiễm và có kết quả xét nghiệm là dương tính với khuẩn cúm A/H1N1. Số tiền này sẽ được chi trả sau khi khách hàng trở về Việt Nam và trong vòng 15 ngày kể từ ngày Bảo hiểm AAA nhận đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường từ khách hàng. Bên cạnh đó, thời hạn bảo hiểm sẽ được kéo dài thêm 72 giờ nếu khách hàng bị cách ly kiểm dịch theo yêu cầu của Chính phủ.

C.Quang

Các tin, bài viết khác