Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng

Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng

Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng ảnh 1
Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng ảnh 2
Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng ảnh 3
Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng ảnh 4
Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng ảnh 5
Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng ảnh 6
 
Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng ảnh 7
Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng ảnh 8
Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng ảnh 9
Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng ảnh 10
Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng ảnh 11
Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng ảnh 12
Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng ảnh 13
 
Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng ảnh 14
Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng ảnh 15
Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng ảnh 16
Bão số 5 đổ bộ miền Trung gây lốc xoáy, mưa lớn và ngập úng ảnh 17

VĂN THẮNG - DƯƠNG QUANG - NGUYỄN CƯỜNG - XUÂN QUỲNH; Trình bày: HỮU VI

Các tin, bài viết khác