Sáng nay,7-11, Quốc hội nghe tờ trình dự án Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước

Bỏ cơ chế xin-cho

Sáng nay, 7-11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình dự án Luật Thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức và dự án Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh nêu rõ tồn tại, yếu kém, điển hình nhất là tình trạng sử dụng tài sản nhà nước sai mục đích, sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ, lãng phí vẫn còn xảy ra ở một số lĩnh vực, một số đơn vị, địa phương. Một bộ phận đất đai, trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức và doanh nghiệp còn bị sử dụng lãng phí, sử dụng sai mục đích như: bỏ trống, cho thuê, cho mượn, sử dụng để kinh doanh, dịch vụ sai mục đích được giao,... Một số trường hợp thực hiện mua sắm, điều chuyển, thanh lý tài sản nhà nước sai thẩm quyền, sai tiêu chuẩn, chế độ dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước.

Tình trạng lãng phí trong đầu tư, mua sắm vượt tiêu chuẩn định mức, vượt mức giá cho phép vẫn còn tồn tại mặc dù đã hạn chế đáng kể. Bên cạnh đó, việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các đối tượng trực tiếp sử dụng tài sản chưa nghiêm, còn tình trạng đối phó...

Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc ban hành luật này nhằm tạo cơ sở pháp lý để thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, loại bỏ cơ chế xin - cho, cơ chế phân phối dựa theo quan hệ thân quen, tư tưởng thừa còn hơn thiếu trong nền kinh tế tập trung, bao cấp trước đây.
 
Để phù hợp với tiến trình đổi mới quản lý và hội nhập, dự thảo luật có quy định một số nội dung mới về cơ chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gồm: Nhà nước có chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào việc đầu tư phát triển và bảo vệ tài sản nhà nước như: đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ tài nguyên,... Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được phép đi thuê trụ sở  làm việc, xe ô tô,... Cho phép sử dụng một số loại tài sản nhà nước để cho thuê như: quyền khai thác tài sản cơ sở hạ tầng (đường, cầu, cảng,...), tài sản nhà nước tạm thời dư thừa hoặc chưa sử dụng hết công suất.

Tuy nhiên, quy định về việc cho thuê tài sản chỉ áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan hành chính không được cho thuê tài sản. Việc mua, bán, thanh lý tài sản nhà nước, đi thuê tài sản và cho thuê tài sản nhà nước phải thực hiện theo nguyên tắc thị trường thông qua phương thức đấu thầu, đấu giá.
 

ANH NHI

Các tin, bài viết khác