Bộ GD-ĐT hướng dẫn mới về công tác tuyển sinh 2021

SGGPO
Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với 2 Đại học Quốc gia và các địa phương tính toán, xác định thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực cho nhóm đối tượng thí sinh đặc cách. 2 Đại học Quốc gia sẽ công bố các thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký dự kỳ thi đánh giá năng lực, kèm theo đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các cơ sở đào tạo có sử dụng kết quả kỳ thi.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1. Ảnh: QUANG PHÚC

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 30-7, Bộ GD-ĐT ban hành công văn hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch Covid-19.

Bộ GD-ĐT nêu rõ, sau khi tổ chức thành công đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT tiếp tổ chức đợt 2 trong các ngày 6,7-8.

Đối với các thí sinh đủ điều kiện nhưng vẫn không thể dự thi đợt 2, Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn việc xét đặc cách tốt nghiệp và định hướng phương án xét tuyển cho thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ) năm 2021.

Lùi thời gian xét tuyển đại học khoảng 3 tuần

 Bộ GD-ĐT hướng dẫn điều chỉnh lịch tuyển sinh ĐH-CĐ với phương thức xét tuyển chung dựa trên kết quả hai đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và việc tuyển sinh đối với thí sinh sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021.

Lịch tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2021 cũng được điều chỉnh lùi lại khoảng 3 tuần so với kế hoạch cũ.

Theo đó, thí sinh trúng tuyển thẳng gửi hồ sơ và xác nhận nhập học tại các cơ sở đào tạo trước 17 giờ ngày 22-8 đối với thí sinh tham dự đợt 1, trước 17 giờ ngày 3-9 đối với thí sinh thi đợt 2. Bộ GD-T công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe chậm nhất ngày 26-8. Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và trang thông tin điện tử của các trường trước 17 giờ ngày 28-8.

Thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (thí sinh chỉ được điều chỉnh theo phương thức trực tuyến); thí sinh điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực (thực hiện bằng phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ)  từ ngày 29-8 đến 17 giờ  ngày 5-9. Thực hiện quy trình xét tuyển  đợt 1 từ ngày 12-9  đến 17 giờ ngày 15-9.

Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 16-9. Xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ  ngày 26-9 (tính theo dấu bưu điện). Xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển), dự kiến từ ngày 3-10. Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định từ tháng 9 đến tháng 12-2021.

Hướng dẫn tuyển sinh đối với thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp

Bộ GD-ĐT hướng dẫn tuyển sinh đối với thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp do không thể tham dự 2 đợt thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (thí sinh đặc cách) được tham gia xét tuyển ĐH -CĐ, các cơ sở giáo dục ĐH-CĐ thực hiện điều chỉnh, bổ sung phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh dành riêng cho đối tượng thí sinh đặc cách như sau.

Thứ nhất, về chỉ tiêu tuyển sinh, các cơ sở đào tạo xác định khu vực xét tuyển chủ yếu làm căn cứ tính toán; dành lại một số chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành/chương trình đào tạo tương ứng tỷ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào ĐH- CĐ. Sau khi hoàn thành tổ chức đợt 2, Bộ GD-ĐT sẽ công bố danh sách các học sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 và các số liệu cần thiết khác của các địa phương trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ: https://moet.gov.vn để các cơ sở đào tạo có căn cứ tính toán.

 Bộ GD-ĐT hướng dẫn mới về công tác tuyển sinh 2021 ảnh 1 Bộ GD-ĐT công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 16-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Đối với các ngành/chương trình đào tạo có nhu cầu lớn, điểm chuẩn các năm trước thường cao (do cơ sở đào tạo xác định và chịu trách nhiệm giải trình) và các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, cơ sở đào tạo có thể xét tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định sau lịch xét tuyển chung dựa trên kết quả 2 đợt thi tốt nghiệp THPT; đồng thời được bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi ngành/chương trình đào tạo này tương ứng tỷ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào ĐH-CĐ (thuộc khu vực xét tuyển chủ yếu của cơ sở đào tạo).

Thứ hai, về phương thức tuyển sinh, xét tuyển, bộ nêu rõ, các cơ sở đào tạo căn cứ lịch tuyển sinh được điều chỉnh và tình hình thực tiễn để xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung phương thức xét tuyển phù hợp với yêu cầu của cơ sở đào tạo và tạo thuận lợi cho thí sinh, trong đó có phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia (dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 9-2021) và các phương thức khác (do cơ sở đào tạo quyết định và chịu trách nhiệm giải trình).

Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với 2 Đại học Quốc gia và các địa phương tính toán, xác định thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực cho nhóm đối tượng thí sinh đặc cách. 2 Đại học Quốc gia sẽ công bố các thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký dự kỳ thi đánh giá năng lực, kèm theo đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các cơ sở đào tạo có sử dụng kết quả kỳ thi.

Các cơ sở đào tạo công bố đề án tuyển sinh đã được bổ sung, điều chỉnh trước 10-8; tổ chức cho thí sinh đặc cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức tuyển sinh của cơ sở đào tạo. Trong trường hợp có sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của 2 Đại học Quốc gia, cơ sở đào tạo chủ động liên hệ và phối hợp với hai đại học quốc gia trong việc tổ chức cho thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển và tổ chức xét tuyển.

Cơ sở đào tạo xét tuyển riêng với đối tượng thí sinh đặc cách đã được Bộ GD-ĐT công bố trên cơ sở chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh đã xác định theo hướng dẫn. Việc xét tuyển phải đảm bảo tuân thủ theo quy chế tuyển sinh hiện hành (điều kiện xét tuyển, chính sách ưu tiên, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào...). Trong trường hợp có cùng phương thức và tiêu chí xét tuyển như các đối tượng dự tuyển khác ở các đợt xét tuyển khác trong năm tuyển sinh của cơ sở đào tạo thì điều kiện trúng tuyển phải được xác định là như nhau đối với từng ngành/chương trình đào tạo.

Các cơ sở đào tạo thuộc khối an ninh, quốc phòng thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Đối với các cơ sở đào tạo có khó khăn trong việc tổ chức thi năng khiếu do điều kiện dịch bệnh thì báo cáo Bộ GD-ĐT về kế hoạch, phương thức tổ chức thi, số liệu cụ thể số lượng thí sinh đăng ký dự thi và đề xuất phương án để Bộ GD-ĐT tổng hợp xem xét và hướng dẫn cụ thể.

Bộ đề nghị các sở GD-ĐT chỉ đạo các điểm thu nhận hồ sơ căn cứ vào chính sách ưu tiên theo quy định, thông báo cho thí sinh biết và cập nhật lại các thay đổi về ưu tiên đối tượng của thí sinh lên hệ thống.

Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác tuyển sinh năm 2021 theo quy định. Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo, các sở GD-ĐT quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo lịch điều chỉnh, các nội dung hướng dẫn và các quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

PHAN THẢO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hướng nghiệp - tuyển sinh

Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2021: Điểm chuẩn tăng kỷ lục

17 giờ ngày 16-9, tất cả học viện, đại học, trường đại học, cao đẳng sư phạm (gọi tắt là ĐH-CĐ) trên cả nước hoàn tất công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Kết quả điểm chuẩn năm nay xác lập kỷ lục chưa có tiền lệ khi có ngành tăng đến 9 điểm so với năm 2020; có ngành 30 điểm vẫn không đậu.  

Giáo dục hội nhập

Văn hay chữ tốt

Trao giải “Văn hay chữ tốt” và “Lớn lên cùng sách”

Hội thi “Văn hay chữ tốt” cấp thành phố lần thứ 21 được tổ chức vào ngày 7-1 và hội thi “Lớn lên cùng sách” lần thứ 6 được tổ chức vào ngày 8-1 vừa qua đã khép lại thành công tại Lễ tổng kết trao giải sáng nay 15-1 tại TPHCM.

Giải thưởng võ trường toản

Giải thưởng Võ Trường Toản 2020: Những cống hiến trong sự nghiệp “trồng người”

Ghi nhận 4 trong số 50 gương nhà giáo là cán bộ, giáo viên được trao giải thưởng Võ Trường Toản 2020, chúng tôi nhận thấy các thầy cô là những giáo viên nhiệt huyết, say mê với nghề, có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục, lan tỏa các sáng kiến hay về đổi mới phương pháp quản lý và tổ chức giảng dạy, được đồng nghiệp tin yêu, phụ huynh và học sinh kính trọng.

Học bổng nguyễn văn hưởng

Mong ước của người truyền lửa

Buổi sáng cuối tuần, các bác sĩ trẻ, sinh viên ngành y dược từng được nhận học bổng Nguyễn Văn Hưởng đã hẹn nhau đến thăm gia đình bác sĩ Tạ Trung Quấc, mạnh thường quân ủng hộ tài chính giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, thực hiện ước mơ khoác áo blouse trắng, trong hơn 10 năm qua. 

Giải thưởng tôn đức thắng

Hun đúc ngọn lửa sáng tạo

“Nếu không có bà Bé Ba, chắc giờ này chúng tôi đã bỏ cuộc và phá sản”, ông Phạm Thành Lộc, Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Thanh Bình, bộc bạch trong lúc dẫn chúng tôi đi thăm những mô hình trồng khí canh đầy ắp rau xanh ở huyện Củ Chi, TPHCM. 

Diễn đàn Chống bệnh thành tích trong giáo dục