Bùng phát dịch sốt xuất huyết diện rộng

Bùng phát dịch sốt xuất huyết diện rộng

Bùng phát dịch sốt xuất huyết diện rộng ảnh 1
Bùng phát dịch sốt xuất huyết diện rộng ảnh 2
Bùng phát dịch sốt xuất huyết diện rộng ảnh 3
Bùng phát dịch sốt xuất huyết diện rộng ảnh 4
Bùng phát dịch sốt xuất huyết diện rộng ảnh 5
Bùng phát dịch sốt xuất huyết diện rộng ảnh 6
Bùng phát dịch sốt xuất huyết diện rộng ảnh 7

TRUNG THU, infographic: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác