Sách vàng Thương hiệu Việt

Cẩm nang xây dựng giới thiệu thương hiệu

Sách vàng Thương hiệu Việt tập II, dày 800 trang (Nhà xuất bản Lao Động - Hà Nội 2006) là ấn phẩm do Trung tâm Công nghệ thông tin & Tư vấn quản lý doanh nghiệp Thương hiệu Việt đầu tư biên soạn, thực hiện nhằm phục vụ, hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên trong việc xây dựng, khuếch trương thương hiệu.

Những kiến thức, kinh nghiệm về xây dựng và phát triển thương hiệu trong ấn phẩm này tuy không phải là những gì mới mẻ đối với thế giới, song ở Việt Nam hiện vẫn chưa được nghiên cứu, cập nhật một cách đầy đủ và có hệ thống.

Trong khi đó, vấn đề xây dựng, khuếch trương thương hiệu cũng như khai thác, bảo vệ các giá trị của thương hiệu nói riêng, tài sản trí tuệ của doanh nghiệp nói chung, là một yêu cầu quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp nước nhà, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức bước vào sân chơi toàn cầu WTO, việc cung cấp, trang bị thông tin, kiến thức về sở hữu trí tuệ, mà thương hiệu là một thành tố, cũng như những văn bản pháp quy về quyền sở hữu trí tuệ, những định chế thương mại quốc tế là rất hữu ích và cần thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp nước nhà.

Với định hướng đó, Sách vàng Thương hiệu Việt tập II là sự tiếp nối Sách vàng Thương hiệu Việt tập I, gồm 4 phần chính. Phần I là sự tập hợp những bài viết, bài nghiên cứu của nhiều tác giả quốc tế và trong nước xung quanh chủ đề xây dựng, phát triển thương hiệu; qua đó cung cấp cho doanh nghiệp những kiến thức nền tảng cũng như những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh sản xuất và quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Phần II: Giới thiệu, cung cấp  một số văn bản pháp quy mới nhất về sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và xây dựng hành lang pháp lý trong quá trình hoạt động.

Phần III: Giới thiệu một số bài viết quan trọng của lãnh đạo cấp cao nước ta, nhân sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); đồng thời cập nhật nội dung cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (những vấn đề liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ – TRIPS), qua đó giúp doanh nghiệp thấy rõ bức tranh toàn cảnh về kinh tế - xã hội trong giai đoạn hội nhập. 

Bên cạnh đó là những thông tin thời sự về Hội nghị cấp cao APEC 14 mà Việt Nam là nước chủ nhà và một số thông tin, dự báo về kinh tế, khoa học - công nghệ. Phần IV: Giới thiệu một số doanh nghiệp thành viên Mạng Thương hiệu Việt.

Vài dòng tóm tắt nội dung cuốn sách. Hân hạnh giới thiệu cùng quý doanh nghiệp và bạn đọc.

THÙY DƯƠNG

Các tin, bài viết khác