Cảm xúc 2-9

Trong không khí tươi vui, thành phố rợp cờ hoa mừng 2-9, lòng mỗi chúng ta như trào dâng những cảm xúc thiêng liêng.

Đã 67 năm nhưng hình ảnh của thế hệ những người làm nên Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 như vẫn còn đây, lời thề âm vang núi sông “thà hy sinh tất cả” cho tự do độc lập như vẫn còn đây. Vẫn còn sâu nặng mãi trong lòng những thế hệ cháu con về sự dâng hiến vô biên của lớp người đi trước cho cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc.

2-9 được ghi vào lịch sử như một mốc son chói lọi nhất, đó là kết quả đấu tranh lâu dài chống đế quốc, thực dân, phát huy truyền thống yêu nước chống ngoại xâm hàng ngàn năm của dân tộc. Từ mốc lịch sử 2-9, dân tộc ta đã viết tiếp những trang sử hào hùng qua hai cuộc kháng chiến thần thánh và những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giờ đây, đất nước đã thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển và đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đang phấn đấu để năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Khát vọng lớn gắn với mục tiêu lớn và những đòi hỏi lớn. Điều quan trọng là tạo được sự đồng thuận, là huy động được nguồn sức mạnh to lớn của nhân dân.

Từ khi có Đảng, một Đảng do Bác Hồ sáng lập, nhân dân ta đã một lòng theo Đảng và đã làm nên những kỳ tích vẻ vang. Dân có Đảng, Đảng trong dân, gắn bó cùng nhau như máu thịt. Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 về những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp 1992 khẳng định và thể hiện rõ tư tưởng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể chế hóa, cụ thể, sâu sắc hơn chủ trương phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tất cả quyền lực thuộc về nhân dân; phát huy nhân tố con người, bảo vệ và tôn trọng quyền con người, đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân…

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng nhằm xây dựng Đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân…

Bắt đầu từ việc kiểm điểm nghiêm túc, với tinh thần tự giác, tự đòi hỏi, tự vượt qua hạn chế, yếu kém của chính mình sẽ mang lại niềm vui và lòng tin.

Không gì có thể phủ nhận những thành quả có được gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng. Cũng khó lòng vượt qua những yếu kém, khuyết điểm kéo dài trong xây dựng Đảng, những thách thức và nguy cơ đang hiển hiện trong quá trình phát triển và hội nhập nếu thiếu quyết tâm, dũng khí và cả sự hy sinh.

Để không hổ thẹn với lớp người đi trước, để tiếp tục khẳng định và hướng đến tương lai, việc cần làm, người đứng đầu của Đảng, của Nhà nước cũng đã nói. Những điều đáng làm, đáng nói đó rất đúng với thực tiễn và ý nguyện của dân. Vấn đề đặt ra là cùng làm cho được, cùng làm cho tốt. Khó mấy cũng phải làm. Không có con đường nào khác.

Mỗi người chúng ta càng tự hào với truyền thống, càng nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phạm Phương Thảo

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Lối mở cho những “Tuabin xanh”

Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng tái tạo, nhất là các nguồn năng lượng sạch từ điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn