Cần Thơ, Bạc Liêu hỗ trợ người chạy xe lôi chuyển nghề

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa thông qua đề án thay thế xe lôi máy (XLM). Theo đó, ngành GT-VT và chính quyền các cấp nhanh chóng điều tra nắm rõ, phân loại tổng số XLM để có phương án hỗ trợ cụ thể. Bạc Liêu sẽ hỗ trợ cho đối tượng là người có thu nhập duy nhất dựa vào nghề chạy XLM.

Khuyến khích việc chuyển đổi nghề thông qua đào tạo, chi phí đào tạo do ngân sách chi trả gián tiếp thông qua cơ sở đào tạo (không đưa trực tiếp cho người được chuyển đổi nghề). Tương tự, UBND TP Cần Thơ vừa quyết định hỗ trợ trên 750 triệu đồng cho 500 xã viên hành nghề XLM xe ba gác máy có đăng ký, đăng kiểm hợp pháp (1,5 triệu đồng/người).

Về lâu dài, Cần Thơ đào tạo nghề cho xã viên hành nghề xe lôi, xe ba gác máy. Đối với người hành nghề dưới 40 tuổi (tính đến thời điểm tháng 1-2008) sẽ được sắp xếp bố trí học các lớp dạy nghề.

T.M.T.

Các tin, bài viết khác