Hỗ trợ đất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Cấp hơn 18.000ha đất sản xuất

Một khu nhà mới cho người dân tộc nghèo.

“Thực hiện niêm yết công khai tiêu chuẩn và danh sách những hộ được hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất tại nơi công cộng của các thôn bản để nhân dân được biết và tham gia giám sát thực hiện” - Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ksor Phước đã cho biết như vậy, tại hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào thiểu số nghèo khó khăn, do Ủy ban Dân tộc tổ chức ngày 18-7, tại Hà Nội.

Để cơ bản giải quyết đất cho đồng bào dân tộc thiểu số vào năm 2006, Bộ trưởng Ksor Phước yêu cầu các địa phương phải tập trung rà soát lại quỹ đất trên địa bàn và công bố công khai trước nhân dân. UBND các tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành liên quan thẩm tra, phê duyệt phương án, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất; mặt khác, thực hiện thu hồi đối với diện tích đất của các nông, lâm trường đang quản lý sử dụng đất không có hiệu quả để tiến hành giải quyết đất cho đồng bào thiểu số nghèo.

Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện Quyết định 134, các địa phương đã hỗ trợ được 18.653 ha đất sản xuất cho 89.414 hộ, giải quyết 458 ha đất ở cho 23.099 hộ, sửa chữa và xây mới 58.314 căn nhà cho đồng bào nghèo trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, thực hiện 6 tháng đầu năm đạt kết quả thấp, bằng 30% kế hoạch năm.

THÀNH NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giữ tín cho bền

- Lô vải thiều Bắc Giang chính vụ đầu tiên của xứ mình đã được người tiêu dùng Hà Lan mua và khen ngon. Những đơn hàng khác cũng tiếp tục đáp xuống xứ này và đi tiếp sang Pháp, Đức, Na Uy… Tiêu thụ tốt năm nay thì năm tới trái vải sẽ có cửa sáng ở trời Âu.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn