Cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam

Mặt trước mẫu thẻ ABTC.

Ngày 25-10, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an đã có thông báo về việc triển khai cấp thẻ đi lại cho doanh nhân APEC (thẻ ABTC) đối với doanh nhân Việt Nam.

Thẻ ABTC cấp cho doanh nhân VN có giá trị sử dụng 3 năm kể từ ngày cấp. Doanh nhân VN mang thẻ ABTC còn giá trị sẽ được miễn thị thực nhập cảnh vào các nước, vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC có tên trên thẻ (khi nhập cảnh phải xuất trình hộ chiếu còn giá trị theo quy định của nước, vùng lãnh thổ thành viên đó).

Từ tháng 1-2006, cơ quan thẩm quyền của Việt Nam đã xét cấp thẻ ABTC cho hơn 10.000 lượt doanh nhân nước ngoài. 

L.C.Q.

Các tin, bài viết khác