Bộ trưởng Bộ TN-MT đề nghị TPHCM

Chấn chỉnh tình trạng tùy tiện hạn chế quyền của người sử dụng đất

  • Những dự án không thể tiếp tục, phải thu hồi

“Qua phản ánh của nhân dân và thực tế kiểm tra của Đoàn kiểm tra của Bộ TN-MT, việc sử dụng đất trong các quy hoạch và dự án đầu tư của TPHCM có nhiều phức tạp, đặc biệt là hạn chế quyền sử dụng đất hợp pháp của người dân sinh sống trong các khu vực quy hoạch” - đó là nhận xét của Bộ trưởng Bộ TN-MT Mai Ái Trực về tình hình sử dụng đất của TPHCM vừa được văn phòng bộ phát đi.

Bộ trưởng Mai Ái Trực đã đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan và UBND các quận, huyện tiến hành rà soát, kiểm tra và có giải pháp xử lý vấn đề theo 3 hướng.

Đối với những quy hoạch thiếu tính khả thi hoặc không hợp lý: phải điều chỉnh giảm quy mô hoặc hủy bỏ quy hoạch đó và công bố, đặc biệt lưu ý quy hoạch mở rộng đường, hẻm phố và quy hoạch công viên cây xanh đang có nhiều ý kiến “kêu ca” hiện nay.

Đối với những khu quy hoạch hợp lý, có tính khả thi nhưng trước mắt chưa thực hiện được thì cần điều chỉnh thời hạn thực hiện và công bố. Bảo đảm quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với người dân trong khu quy hoạch, kiểm tra và chấn chỉnh tình trạng tùy tiện đặt ra các quy định (thành văn và không thành văn) để hạn chế, cấm đoán quyền của người sử dụng đất.

Theo Bộ trưởng Mai Ái Trực, TPHCM có rất nhiều dự án chậm triển khai theo tiến độ, trong đó chủ yếu do giải phóng mặt bằng. Bộ TN-MT đề nghị TP thực hiện đúng quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 36 Nghị định số 181/2003/NĐ-CP trong việc bồi thường thu hồi đất đối với các dự án thuộc quy hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị.

Theo đó, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và các trường hợp cải tạo khu dân cư đã được thể hiện trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đều thuộc diện nhà nước thu hồi đất.

Việc áp giá đền bù đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư phải thực hiện đền bù theo đúng mục đích sử dụng đất hiện tại, tức là được bồi thường theo giá đất nông nghiệp, đồng thời hỗ trợ từ 20% đến 50% giá đất ở liền kề.

Bộ trưởng cũng yêu cầu, đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai theo tiến độ thì TP cần xem xét cụ thể để xử lý. Những dự án đã rõ là không thể tiếp tục thì phải thu hồi đất đã giao, đã cho thuê. Đối với những dự án vì lý do khách quan thì xem xét gia hạn…

P.Tr

Các tin, bài viết khác