Chất lượng của người ứng cử cao hơn các khóa trước

(SGGP).- Đó là nhận xét của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Pha. Đến nay, quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã trải qua 4 bước.

Theo ông Pha, về trình độ học vấn của các ứng cử viên sau hiệp thương lần 2, trên đại học có 386 người, đạt tỷ lệ 35,54%; đại học là 648 người, tỷ lệ 59,66%; dưới đại học (từ cao đẳng trở xuống) chỉ có 52 người, tỷ lệ 4,78%. Nếu chỉ tính riêng trung ương, cơ cấu 183 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII cũng có trình độ học vấn rất cao: trên đại học có 116 người, trong đó có 72 tiến sĩ, 44 thạc sĩ.

Đồng thời, kết thúc việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận định, những cuộc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã kết thúc đúng thời hạn quy định (ngày 31-3), đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật. Hầu hết các ý kiến của cử tri tỏ rõ sự đồng tình, tán thành cao đối với người ứng cử do các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu, kể cả về cơ cấu, thành phần, số lượng, chất lượng đúng theo các quy định của trung ương và hội đồng bầu cử đề ra. Bên cạnh đó, cử tri mong muốn những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 nếu sau này trúng cử sẽ tăng cường hơn nữa mối liên hệ với chính quyền địa phương, đặc biệt là với nhân dân và cử tri nơi đại biểu ứng cử cũng như nơi đại biểu cư trú.

Được biết, danh sách ứng cử viên của tuyệt đại đa số địa phương đều đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về thành phần, cơ cấu, số dư... theo luật định.

Sau khi Hội đồng bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Ủy ban bầu cử các cấp công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri từ ngày 3 đến hết 20-5 để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định.

A.Thư

Các tin, bài viết khác