Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh lãnh đạo TP Hà Nội

(SGGPO).- Chiều nay 3-12, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 chức danh lãnh đạo được HĐND TP Hà Nội bầu hoặc phê chuẩn đã được công bố chính thức.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh nhận được 84 phiếu tín nhiệm cao và 7 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng nhận được kết quả cao, lần lượt là 67 - 23 - 1. Giám đốc Công an TP Nguyễn Đức Chung được 72 phiếu tín nhiệm cao, 15 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp.

Người nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Ngô Văn Quý với 18 phiếu. Số phiếu tín nhiệm cao của ông Quý là 40, tín nhiệm là 33.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND, bà Nguyễn Thị Thùy là người có có ít phiếu tín nhiệm cao nhất, nhận được 35 phiếu tín nhiệm cao; 46 phiếu tín nhiệm và 10 phiếu tín nhiệm thấp.

 Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh lãnh đạo TP Hà Nội
(Số phiếu lần lượt là tín nhiệm cao - tín nhiệm - tín nhiệm thấp)

1. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo: 67 - 23 - 1

2. Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh: 84 - 7 - 0

3. Giám đốc Công an TP Nguyễn Đức Chung: 72 - 15 - 4

4. Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt: 50 - 32 - 8

5. Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh: 59 - 26 - 6

6. Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND Nguyễn Văn Nam: 56 - 28 - 6

7. Trưởng ban Pháp chế HĐND Nguyễn Hoài Nam: 64 - 21 - 6

8. Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Bích Ngọc: 63 - 24 - 4

9. Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư Ngô Văn Quý: 40 - 33 - 18

10. Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng: 51 - 35 - 5

11. Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Sửu: 57 - 27 - 7

12. Chánh văn phòng UBND TP Nguyễn Thịnh Thành: 47 - 42 - 2

13. Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND Nguyễn Thị Thùy: 35 - 46 - 10

14. Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Phí Quốc Tuấn: 65 - 22 - 4

15. Phó Chủ tịch UBND Trần Xuân Việt: 49 - 38 – 4

Anh Phương

Các tin, bài viết khác