Công tác tư tưởng, tuyên giáo phải thường xuyên đổi mới

(SGGP). – Ngày 7-2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc làm việc với cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo Trung ương cần nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình trong giai đoạn hiện nay, công tác xây dựng tư tưởng chính trị của Đảng trong thời kỳ mới. Tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, nắm vững tư tưởng quần chúng nhân dân, triển khai đồng bộ, bài bản, có chất lượng, hiệu quả cao hơn với nhiều hình thức, phương pháp mới phù hợp hơn. Công tác tư tưởng, tuyên giáo phải thường xuyên đổi mới, chú trọng hơn nữa lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị. Năm 2012 và các năm tiếp theo, công tác tuyên giáo cần nắm bắt đúng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, triển khai đồng bộ 6 nhiệm vụ mà Ban Tuyên giáo đã đề ra một cách bài bản, có chất lượng và hiệu quả cao hơn, với nhiều hình thức, phương pháp mới phù hợp hơn.

Tổng Bí thư lưu ý, ngành cần chú trọng hơn nữa việc giáo dục lý luận chính trị, nhằm giữ vững sự kiên định, sự trung thành với lý tưởng của Đảng, chú ý công tác tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại, phát huy hiệu quả các phương tiện báo chí, đặc biệt là báo điện tử. Mục tiêu là phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ ngành cần chủ động, thường xuyên, nhạy bén hơn trong việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến ngành như công tác lý luận, công tác báo chí, công tác văn học nghệ thuật, xây dựng đội ngũ trí thức; cụ thể hóa và thể chế hóa để thực hiện; đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, biểu dương những mặt tốt, những nơi làm tốt, phê phán những hiện tượng tiêu cực và xử lý nghiêm những sai phạm, phối hợp tốt giữa các binh chủng thông tin tuyên truyền, tránh tình trạng thông tin trái ngược nhau. Chủ động tạo điều kiện để bảo đảm hoàn thành công việc, trong đó có việc xây dựng nội bộ ngành, trước hết là xây dựng đội ngũ những người làm công tác tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật, truyền hình, báo chí, phát thanh. Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, dũng khí đấu tranh và trình độ chuyên môn giỏi của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng. 

TR.BÌNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chị Nguyệt từ thiện

“Chị Nguyệt ơi, quận đang vận động tài trợ phương tiện đi học cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chị có tham gia đóng góp không?”. Nhận cuộc gọi của đại diện Ủy ban MTTQ quận 11, TPHCM, chị Đặng Thị Minh Nguyệt (chủ doanh nghiệp Decal Minh Nguyệt) không chần chừ, nhận lời tài trợ ngay 10 chiếc xe đạp.

Việt Nam và Thế giới

Thành công làm nên uy tín Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chuyên gia và truyền thông Đức đã đánh giá về những thành công làm nên uy tín của Việt Nam, cũng như những khía cạnh chính của Đại hội Đảng XIII.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Bãi bỏ tờ khai nguồn gốc, doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng

Tổng cục Hải quan thông tin, sau gần 1 tháng áp dụng nghị quyết về việc khai và chia sẻ dữ liệu điện tử thông tin phương tiện nhập khẩu, bãi bỏ tờ khai nguồn gốc cho thấy cơ quan hải quan sẽ tiết kiệm được hàng trăm ngàn giờ công, còn doanh nghiệp tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP