Công ty MẮT BÃO được cấp giấy phép OSP viễn thông

Công ty TMDV Mắt Bão (www.matbao.net) vừa được phép chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông – OSP từ tháng 1-2007. Đây là công ty thứ 18 được Bộ BC-VT cấp giấy phép OSP tại Việt Nam.

Với giấy phép này, Mắt Bão sẽ triển khai các dịch vụ như: Internet Hosting, Domain, thư điện tử, thư thoại, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), SMS Gateway, điện thoại Internet (PC-to-PC trong nước và PC-to-Phone chiều quốc tế), dịch vụ chuyển đổi mã, xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng và các dịch vụ viễn thông GTGT khác. Mắt Bão hiện nằm trong số 13 đại diện đăng ký chính thức tên miền cấp cao mã Việt Nam trực thuộc VNNIC.

H.H.

Các tin, bài viết khác