Đã có phiên bản Primavera P6 mới

Crown Systems Vietnam Ltd vừa tổ chức hội thảo tại TPHCM nhằm  ra mắt phiên bản mới nhất của phần mềm quản lý dự án Primavera P6. Đây là công ty được độc quyền phân phối tất cả sản phẩm, trung tâm huấn luyện, tư vấn của Primavera ở Việt Nam, Singapore, Indonesia, Philippine, Brunei và trở thành là nhà cung cấp hàng đầu những giải pháp quản lý dự án, đặc biệt là chuyên cung cấp phần mềm và huấn luyện, tư vấn quản lý dự án Primavera.

Phiên bản Primavera P6 mới này gồm 6 nội dung: (1) Cho phép chủ đầu tư và chủ nhà thầu có thể truy cập thông tin dự án mọi nơi mọi lúc qua giao diện Web và có cái nhìn tổng quát về các tiến độ, ngân sách, vấn đề của dự án, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn và giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan;

(2) Những phương pháp chuẩn cho phép quản lý dự án dễ giao tiếp, truy cập thông tin dự án giữa các nhà thầu; (3) Quản lý các thông tin liên lạc của dự án dễ dàng và có thể gởi những thông tin, báo cáo đến chủ đầu tư, chủ nhà thầu dễ dàng;

(4) Có giao diện thông tin chung, những tổ trưởng kỹ thuật theo dõi tiến độ, công việc, từ đó tiến hành thực hiện;

(5) Cho phép quản lý nhân sự có cái nhìn tổng thể về khối lượng công việc, nhân sự theo từng thời điểm (ngày, tuần, tháng, quý, năm…) của toàn tiến độ dự án;

(6) Cho phép ước đoán, phân tích được rủi ro của những thay đổi trong quá trình quản lý dự án, từ đó sửa chữa kịp thời.

Tường Huy

Các tin, bài viết khác