Về công nghệ in tiền polymer

Đã được khuyến cáo không nên sử dụng

Liên quan đến các vấn đề xung quanh công nghệ in tiền polymer ở Việt Nam, hôm qua (8-10), ông Nguyễn Văn Chu, nguyên Phó xưởng trưởng Xưởng chế bản, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng, Trưởng ban Thanh tra nhân dân Nhà máy in tiền Quốc gia, cho biết: những lỗi kỹ thuật của tiền polymer được phát hiện gần đây sẽ không thể khắc phục được một cách triệt để, bởi vì nó liên quan đến bản chất công nghệ in polymer.

Theo ông Chu, “ngay hãng bán các máy móc in tiền polymer cho Việt Nam trước đây cũng đã khuyến cáo chúng ta không nên sử dụng công nghệ này để in tiền”.

Một vấn đề khác quan trọng hơn, theo ông Chu, tất cả các mẫu tiền polymer hiện nay, ngoại trừ hai mẫu 10.000 đồng và 20.000 đồng được chế bản tại Việt Nam, còn lại đều được làm chế bản tại nhà máy in tiền của Australia.

Tất cả các dữ liệu liên quan đến mẫu mã tiền của Việt Nam đều làm trên các máy móc ở đó, cái chúng ta cầm về chỉ là bản phim chế bản của tờ tiền. Trong khi đó, đối với tiền cotton, bản khắc đồng mẫu tiền là duy nhất nên khi đã sở hữu rồi thì đảm bảo sẽ không có cái thứ hai.

H.Y.

Các tin, bài viết khác