Đầu tư 22.600 tỷ đồng chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010.

Chương trình sẽ tập trung đầu tư xây dựng các công trình cấp nước để thực hiện vệ sinh nông thôn, đảm bảo đến năm 2010, 85% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 70% số hộ gia đình ở nông thôn, có nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh; tất cả các nhà trẻ, trường học, trạm xá, chợ, trụ sở xã và các công trình công cộng khác có đủ nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch; giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, đặc biệt là các làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm.

Thủ tướng cũng giao cho Bộ NN-PTNT phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu và hoàn thiện cơ chế chính sách; lựa chọn và ứng dụng công nghệ về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn; tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông; đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác quốc tế. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư của dự án trên là 22.600 tỷ đồng.
M.X.

Việt Nam tăng cường các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Quỹ môi trường toàn cầu (GEP) sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện dự án về các biện pháp tăng cường năng lực ứng phó với sự biến đổi khí hậu.

Dự án nhằm xác định các nhu cầu về công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp cận thông tin về chuyển giao công nghệ và nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu; đánh giá nhu cầu, đồng thời khuyến khích chuyển giao công nghệ nhằm giảm nhẹ phát thải khí thải nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu trong công nghiệp, nông nghiệp, sản xuất điện và năng lượng, sinh hoạt, dịch vụ, giao thông vận tải, lâm nghiệp, tài nguyên nước và quản lý vùng ven bờ…
A.V.

Các tin, bài viết khác