Đề nghị đóng cửa cơ sở y tế tư nhân vi phạm môi trường

(SGGP). – Ngày 18-11, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TPHCM đã có buổi làm việc với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Khoa học và Công nghệ về vấn đề xử lý nước thải tại các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê của Sở Y tế tính đến tháng 11-2011, trên địa bàn TP có 34 bệnh viện tư nhân, 292 phòng khám do các doanh nghiệp quản lý và hàng ngàn phòng mạch do cá nhân quản lý. Trong đó, 15 bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế QCVN:28:2010/BTNMT. 19 bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải nhưng không đạt chuẩn kỹ thuật quốc gia và hầu hết các phòng khám tư nhân không có hệ thống xử lý nước thải.

Trên thực tế, các phòng khám tư nhân có đủ điều kiện tài chính để đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, tuy nhiên phần lớn không có đủ không gian cho hệ thống xử lý nước thải, do tập trung nhiều ở khu vực trung tâm thành phố. Cho đến nay các phòng khám tư nhân không có hệ thống xử lý nước thải hoặc có nhưng không đạt chuẩn môi trường vẫn được cấp phép hoạt động. Vì thế việc kiểm soát và xử lý còn gặp nhiều hạn chế.

Để hạn chế tình trạng này, ông Phạm Văn Đông, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TPHCM yêu cầu các sở ban ngành phải phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện tốt công tác quản lý và giám sát những cơ sở tư nhân này.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu cơ sở pháp lý để tiến hành đình chỉ tạm thời hoặc đóng cửa đối với hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân vi phạm pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo những nghiên cứu, đề xuất các dây chuyền công nghệ xử lý nước thải phù hợp với các cơ sở y tế có quy mô nhỏ. Bên cạnh đó, khâu quản lý của nhà nước về lĩnh vực này cũng cần phải được cải thiện hơn. 

M.HẢI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất